Publicerad: 2023-03-09 15:16 | Uppdaterad: 2023-03-09 15:29

Aktuella utlysningar, vecka 10, 2023

Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.

Svenska och nordiska utlysningar

Härmed utlyses Karolinska Institutets pris för innovation och nyttiggörande 2023

Priset riktar sig till en eller flera forskare/forskarstuderande som utmärkt sig genom framstående nyttiggörande av forskningsresultat som lett till en innovation.

Kandidat(er) till priset kan nomineras av alla. Självnomineringar accepteras.
Ni inbjuds att föreslå kandidater som är aktiva forskare/forskarstuderande (anställd, adjungerad eller anknuten till KI).

Om en enskild individ inte kan anses ensam stå bakom innovationen kan högst tre personer dela på priset.

För ytterligare kriterier, se bifogat nomineringsformulär.

Nomineringen (nomineringsformulär inkl. motivering) ska vara oss tillhanda senast den 11 april.

Underlaget skickas som pdf till fonder@ki.se

More information

Rese- och utbildningsstipendier – Blodcancerfonden

Fonden har öppnat ansökan för rese- och utbildningsstipendier. Dessa medel delas ut två gånger per år och är i första hand avsedda för utbildningar (kurser och konferenser) med syftet att öka kunskapsnivån bland landets hematologer och hematologisjuksköterskor.

Closing date: April 1, 2023

More information

Stipendier - Riksföreningen för Sjuksköterskor i Cancervård

Föreningen beviljar stipendier för föreningsmedlemmar för att uppmuntra initiering och deltagandet i projekt vars syfte är att utveckla och förbättra svensk cancervård. Föreningens stipendier kan med fördel användas för studie- eller konferensresor, nationellt eller internationellt. Man kan även söka för projekt, bildande av nätverk och andra aktiviteter som ingår i sjuksköterskornas arbetsfält. Stipendierna kommer att fördelas och kan sökas enskilt eller i grupp (nätverksstipendium).

Closing date: April 30, 2023

More information

Resebidrag - Svenska Sällskapet för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi (SDKO)

Resebidrag avsett för SDKO medlemmar ska användas för besök på en vårdenhet, i Sverige eller utomlands, där bidragsmottagaren kan inhämta kunskaper och erfarenheter som kan komma till nytta på den egna vårdenheten och för SDKO:s övriga medlemmar. I förlängningen är syftet med resebidraget att öka kompetensen i svensk sjukvård om utredning och behandling av olika typer av hudtumörer och vaskulära anomalier. Behöriga att söka är medlemmar i SDKO som är kliniskt verksamma vid kliniker där patienter med hudtumörer och vaskulära anomalier handläggs. Resebidraget ska användas till att täcka hela eller delar av erlagda kostnaderna för resa och boende under besöket. 

Closing date: April 30, 2023.

More information

Travel grants - Swedish Childhood Cancer Foundation

Barncancerfonden announces calls for proposals for travel grants to researchers within the area of children oncology. The call is open three times per year. Allocated travel grants are intended to fully or partly finance travel costs to coming conferences and congresses within the area of children oncology. Eligible to apply are medical doctors, researchers, counselors, psychologists and nurses, active in the field of childhood cancer. Travel grants are personal, and are intended to fully or partly cover low-price return tickets, hotel costs, registration fee, and return transfer tickets. Allocated funding is 9000 SEK for travel within the Nordic countries, 11 000 SEK for travel within Europe, and 20 000 SEK for travel to a country in the rest of the world. Grant is to be administered by the applicants host institution. Applications are submitted via Barncancerfonden’s application system. To be valid, the application must be confirmed by the main applicant and the head of his/her department, director or equivalent.   

Closing date: May 15, 2023.

More information

Resestipendier - Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

Resestipendier för doktorander inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning syftar till att täcka personliga kostnader i samband med resa till en annan forskningsinstitution eller klinik för studier av betydelse för sökandens eget forskningsprojekt. Stipendier stöder resor för att lära sig ny metodik eller samla in forskningsdata, eller andra likartade ändamål. Behöriga att söka är registrerade doktorander verksamma inom preklinisk och klinisk medicinsk forskning i Sverige med minst en egen refereegranskad publikation. Stipendier uppgår till SEK 50,000 och beviljas högst tre gånger.

Closing date: 01 June 2023

More information

Reseanslag - Radiumhemmets Forskningsfonder

Reseanslag stöder forskningsanknutet deltagande i kurser och kongresser inom klinisk cancerforskning. Anslag kan beviljas för aktivt deltagande i vetenskapliga kongresser under förutsättning att abstract är inskickat; deltagande i kurser genom European Society for Radiotherapy and Oncology, European Society for Medical Oncology, European School of Oncology och European School of Hematology; deltagande i virtuella konferenser; ordförandeskap vid session eller workshop; inbjudan som föreläsare. Sökanden ska företrädesvis ha sin arbetsplats i anslutning till Karolinska Institutet eller Region Stockholm. 

Closing date: June 1, 2023

More information

Viking Olov Björk scholarship in applied biomaterial research of 275 000 Swedish Crowns

Viking Olov Björk scholarship supports research in the intersection between medical technology and its clinical applications. This covers research and development within such areas as tissue engineering, nanotechnology or biomaterial research.

The scholarship is to be given to a young researcher at a Nordic university who has shown scientific skills in the field and shown aptitude for leadership within the scientific field supported by the scholarship.

The scholarship proceeds is to finance the recipient’s costs for a longer visit to a highly ranked international research institute. The visit shall commence within a year after funding.

Researcher with employment at or with similar strong collaborative link with Uppsala University shall be preferred. Such link requires a well witnessed, and the year before application established collaboration in a research project that has Uppsala University as principal organization.

Application shall be written in English and includes CV, research plan for the project expected to be carried through at the foreign institute, certificate from the foreign site confirming access to and availability of resources, statement from tutor/similar at the own Nordic university, and finally budget for the stay abroad.

A brief written travelogue shall be sent to the Office for Medicine and Pharmacy within six months after return from the stay abroad.

Full applications received by the Office for Medicine and Pharmacy in a digital form under the address jin.saida@uu.se no later than September 30, 2023 are considered. Submit the application in the form of one single pdf file. Mark the subject line in the email: Viking Olov Björk scholarship.

Europeiska utlysningar

Project grants - Worldwide Cancer Research

Worldwide Cancer Research invites applications for its project grants. These support basic, fundamental and translational research into the causes, mechanisms, diagnosis, treatment and prevention of cancer. Clinical research, including clinical trials, patient care, nursing or healthcare delivery research as well as other types of applied cancer research such as policy, public health or psychosocial research are not eligible, although proposals that contain a small clinical element as an essential part of a basic or translational research project are often permitted.

PIs based at any non-profit research institute worldwide may apply. Applicants should have at least three years' post-PhD research experience or an equivalent qualification.

Grants are each worth up to £250,000 over one to three years, although most projects receive up to £200,000.

Closing date: 31 March 2023 

More information

World congress travel grants - International Brain Research Organization (IBRO)

The International Brain Research Organization invites applications for its world congress travel grants. These support neuroscientists from diverse geographical and scientific areas in attending the organisation's world congress in Granada, Spain from 9 to 13 September 2023.

Closing date: 28 March 2023

More information

Postdoc grant - Adolf Martens Fellowship Programme, BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung

With the Adolf Martens Fellowship Programme, BAM is funding post-doc junior scientists for one year.
Interested scientists should have precise ideas about the scientific work they would like to conduct at BAM. Before applying, applicants should establish contact with the department or division that will host the applicant. In doing so, applicants and the hosting organisational unit should agree on a research programme and time schedule that correspond to BAM's thematic priorities.
Today’s BAM postdoc fellowships commemorate Adolf Marten’s scientific achievements by providing research opportunities for young scientists who pursue research in all branches related to BAM´s mission in the field of safety in technology and chemistry.

Applications are reviewed by a team of BAM experts three times a year, on the cut-off dates of 31st of March, 31st of July and 30th of November. This call is repeated 3 times a year.

Closing date: 31 March 2023

More information

Young investigator programme: European Molecular Biology Organisation (EMBO)

The European Molecular Biology Organisation invites applications for its young investigator programme. This supports junior group leaders in the field of life sciences to set up their first independent laboratories.

Closing date:1 April 2023

More information

Postdoc fellowships - Upcoming Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

The MSCA 2023 Postdoc fellowships call will open on April 12th. You can do a postdoc either within Europe with a 2-year fellowship (European Fellowship), or outside Europe (2 years) with a mandatory 1-year return phase to Europe with the 3-year Global Fellowship.

Closing date: 13 September, 2023

The call

More information

KI Grants Office information seminar for the upcoming Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Postdoctoral Fellowships

KI Grants Office invites you to an information seminar where we introduce the subtypes of MSCA Postdoctoral Fellowships, eligibility criteria, and application support provided by Grants Office e.g. the Bootcamp for proposal writing. Sweden’s National Contact Point for MSCA, Isabel Dellacasa Lindberg from Vetenskapsrådet will present the political aspects behind the program. This seminar is aimed at KI employees and KI associated researchers, as well as researchers who plan to apply with KI as host organization.

Time: Thursday 30 March 11:00-12:30
Venue: Peter Reichard, Biomedicum, Campus Solna.

Registration is required https://survey.ki.se/Survey/34078

For questions contact ying.zhao@ki.se

Amerikanska utlysningar

Federal Funding

CDMRP - Ovarian Cancer Research Program (OCRP)

Funded programs: Early-Career Investigator Award; Pilot Award; Investigator-Initiated Research Award

Upcoming deadlines: LOI - 17th April, 5pm ET; Full application - 20th July, 11:59 ET.

Abstract: To be considered for funding, applications for the FY23 OCRP Research Award must address a critical component of at least one of the Areas of Emphasis listed below, unless adequate justification for exception is provided.

• Understand the basic biology and etiology of ovarian cancer initiation, progression, metastasis, recurrence, genetics, proteogenomic, and other critical events

• Develop novel therapeutic strategies for treatment and prevention

• Identify and develop new strategies for screening, early-stage detection, accurate diagnosis and prognosis

• Identify and implement strategies to improve survivorship and quality of life

• Address health disparities

• Improve precision medicine

More information

CDMRP - Autism Research Program (ARP)

Funded programs: Career Development Award; Clinical Trial Award; Idea Development Award

Upcoming deadlines: LOI - 19th April, 5pm ET; Full application - 20th July, 11:59 ET.

Abstract: The ARP encourages applications that address critical needs of the ASD community in one or more of the FY23 ARP Areas of Interest, including newly identified areas:

• Understanding heterogeneity in treatment response, including identification of psychosocial or biological factors that (1) impact treatment outcomes or (2) can be used to prospectively identify treatments that are most likely to benefit particular subgroups of individuals.

• Understanding physical health and related issues in aging autistic adults including cardiovascular issues, joint pain, asthma, obesity, etc.

More information

CDMRP - Lung Cancer Research Program (LCRP)

Funded programs: Career Development Award; Concept Award; Idea Development Award; Translational Research Award

Upcoming deadlines: LOI - 5th May, 5pm ET; Full application - 23rd May, 11:59 ET, Career Development Award/Concept Award. 3rd August, 11:59 ET, Idea Development Award/Translational Research Award.

Abstract: The LCRP developed a strategy to address multiple issues in lung cancer research over the cancer continuum of care spectrum that will be considered for funding under the LCRP. Simply identifying an Area of Emphasis is not sufficient. Applications must address at least one Area of Emphasis in a way that can lead to, or directly effect, a breakthrough and have a major impact.

• Biology and Etiology

• Prevention

• Detection, Diagnosis, and Surveillance

• Treatment and Prognosis

• Health Outcomes and Survivorship

• Disparities

More information

CDMRP - Breast Cancer Research Program (BCRP)

Funded programs: Breakthrough Award Level 1&2; Breakthrough Award Level 3; Breakthrough Award Level 4; Clinical Research Extension Award; Era of Hope Scholar Award; Innovator Award; Transformative Breast Cancer Consortium Award; Transformative Breast Cancer Consortium Development Award

Upcoming deadlines:

Breakthrough Award Level 1&2; Era of Hope Scholar Award; Transformative Breast Cancer Consortium Development Award: LOI - 28th March, 5pm ET; Full application - 11th April, 11:59 ET

Breakthrough Award Level 3&4; Innovator Award; Transformative Breast Cancer Consortium Award: LOI - 29th March, 5pm ET; Full application - 28th June, 11:59 ET

Clinical Research Extension Award: LOI - 6th June, 5pm ET; Full application - 28th June, 11:59 ET

Abstract: Considering the current breast cancer landscape and the BCRP’s mission, all FY23 BCRP applications must address at least one of the following overarching challenges unless adequate justification for exception is provided.

• Prevent breast cancer (primary prevention)

• Identify determinants of breast cancer initiation, risk, or susceptibility

• Distinguish deadly from non-deadly breast cancers

• Conquer the problems of overdiagnosis and overtreatment

• Identify what drives breast cancer growth; determine how to stop it

• Identify why some breast cancers become metastatic

• Determine why/how breast cancer cells lie dormant for years and then re-emerge; determine how to prevent lethal recurrence

• Revolutionize treatment regimens by replacing them with ones that are more effective, less toxic, and impact survival

• Eliminate the mortality associated with metastatic breast cancer

More information

NIH: Translational Research in Maternal and Pediatric Pharmacology and Therapeutics (R01 Clinical Trial Optional)

Funder's opportunity ID :PAR-23-131, PAR-23-130   

Upcoming deadlines: Standard dates apply. Applications due by 5:00 PM local time of applicant organization

Abstract: The purpose of this notice of funding opportunity (NOFO) is to support translational and clinical research to (1) advance precision medicine in pregnant persons, lactating persons, and children through the development of novel tools, models, and other technologies that could have a direct clinical or health impact; (2) enhance the understanding of the underlying mechanisms of drug action, including the role of pediatric ontogeny and the dynamic physiological changes that occur during pregnancy and lactation; and (3) discover and develop novel therapeutics or enhance the usage of existing drugs or drug repurposing for safer and more effective medications in pregnant and lactating persons, neonates, and children. The overall goal is to improve safe and effective precision therapeutics for pregnant and lactating persons, fetuses, neonates, and children, including those with disabilities.

Website 

Foundation

Brain & Behavior Research Foundation (BBRF) - Young Investigator Grants

Upcoming deadlines: Full application - 23 March.                

Amount: $70,000USD. The Foundation’s BBRF Young Investigator Grant (YI) program offers up to $35,000 a year for up to two (2) years.

Eligibility: The YI Grant is intended to support advanced post-doctoral fellows, instructors and assistant professors (or equivalent). Pre-doctoral students, first year post-doctoral fellows, faculty who serve(d) as a principal investigator (PI) on a NIH R01 grant are not eligible. Investigators at the rank of associate professor or equivalent are also not eligible (assistant professors who serve(d) as a principal investigator (PI) on a NIH R01 or equivalent grant are now eligible for the BBRF Independent Investigator Grant). Applicants must have an on-site mentor or senior collaborator who is an established investigator in areas relevant to psychiatric disorders. The mentor/sponsor role is usually extensive for fellowship extension (mentor), and more senior colleague/advisor (sponsor) for an applicant prepared to initiate independent science. Applicants may only apply twice for an initial BBRF Young Investigator Grant.

Abstract: BBRF Young Investigator Grants provide each scientist with funding to enable promising investigators to either extend research fellowship training or begin careers as independent research faculty. The Brain & Behavior Research Foundation awarded the first Young Investigator Grant in 1987. The goal of the YI program is to help researchers launch careers in neuroscience and psychiatry and gather pilot data to apply for larger federal and university grants.

Website 

CHEST Foundation Research Grant in Pulmonary Fibrosis

Upcoming deadlines: Full application - 10 April                    

Amount: $50,000 for 1 year: October 1, 2023, through October 31, 2024

Eligibility: CHEST membership at time of application. Applicants must be licensed physicians. Physicians-in-training (residents or fellows), other health care professionals, or clinical researchers with relevant experience will also be accepted. Although applicants may be at later career stages, special consideration will be given to young investigators and applicants in early stages of their career. “Young Investigators” and “Early Career” are defined as residents/fellows/other health care researchers with relevant experience or practicing physicians who have completed their post-graduate training within the last 7 years.

The following individuals are not eligible to apply for CHEST-supported grants: Active CHEST Foundation grantees, including those with active NCE requests; Members of the CHEST Board of Regents or CHEST Foundation Board, as well as their family members.

Abstract: Applications must contribute to the effective treatment, management, or cure for pulmonary fibrosis. Projects must also demonstrate how it will have a positive impact on the lung health of a community.

Website 

Target ALS - Springboard Fellowship

Upcoming deadlines: 21 April                        

Amount: $220,000USD over 3 years. Springboard Fellowship funding will cover the following project components: Researcher salaries and fringe benefits; Lab supplies, materials, and equipment; Research associated costs up to 15% of the award (e.g. lab’s rent); Costs of accessing Target ALS core facilities throughout the period of the award; A speaker slot at the Target ALS annual meeting, held in Boston, MA.; Support to establish a Mentorship Committee to contribute specialized expertise and career development advice.

The initial grant will be for a two-year period, with a funding maximum of $60,000 per year. Springboard fellows that have accepted an offer for an independent tenure track or equivalent position in a different institution will be eligible for a $100,000 third year grant. Fellows that accept a tenure track position before the project’s third year will have the option to take any unspent grant funding to their new lab.

Eligibility: Candidates that are currently based in their postdoc lab and planning to move to an independent tenure track, or equivalent position in a different institution, within the next three years. The candidate and their current Principal Investigator must propose a project plan together that the candidate can continue in their independent lab. The current Principal Investigator must confirm that the candidate will be allowed to dedicate at least 50% of their time on the project.

Abstract: The Springboard Fellowship is focused on supporting senior lab fellows to transition to an independent academic tenure track or equivalent position and interested in ALS research. Target ALS is especially interested in proposals that apply novel methods to tackle fundamental questions of biology, drug development, and biomarker identification for ALS or ALS/FTD. We are looking to support projects that propose: Identification, validation, and development of new targets for therapeutics; or Development of biomarkers, tools, and technologies to facilitate human proof-of-biology studies.

Website 

Morton Cure Paralysis Fund (MCPF) - Research grants

Upcoming deadlines: 30 April                        

Amount: Most research awards range from $5,000 to $75,000 and are based on one-year contracts. A second year may be considered contingent upon the grantee submitting a six-month progress report, a 12-month progress report and a continuation application that is favorably reviewed by MCPF’s Grant Committee.

Eligibility: Qualified scientists at capable institutions will be considered for grant applications. Either senior scientists or postdoctoral fellows may serve as principal investigators.

Abstract: The Morton Cure Paralysis Fund (MCPF) is committed to developing effective therapies (cures) for paralysis associated with spinal cord injury and other disorders of the central nervous system (CNS). MCPF funds activities that hold promise of identifying therapies (cures) for paralysis in humans. MCPF has particular focus of placing projects in the research pipeline, that is, enabling scientists to develop the proof concept data necessary to apply for larger NIH grants. The development of effective therapies for chronic injury is a high priority for the organization. Basic research will be supported if it has clear potential to accelerate progress at the applied end of the continuum and/or if it reflects innovative research or a ‘change of direction.’

Website