Publicerad: 2022-12-07 11:24 | Uppdaterad: 2022-12-07 11:24

Aktuella HR-frågor: doktoranders medarbetarsamtal, anhörigsystem, våld och hot och lönerevision

En översiktlig genomgång av aktuella HR-frågor såsom förändrad process för medarbetarundersökning för doktorander; nytt digitalt system för att uppge anhöriga; våld och hot; och lönerevision.

Medarbetarundersökning Doktorander

Medarbetarsamtal 1 för doktorander har setts över för att det ska bli en bättre process. Vi vill med detta kunna knyta dessa närmre. En specifik mall för samtalen har tagits fram.

Nytt digitalt system för att uppge anhöriga

Det har upprättats ett nytt digitalt system för att snabbt kunna komma i kontakt med nära anhöriga vid nödsituationer. Alla anställda kommer därför att få ett mejl med information om det nya systemet, där man kommer få ange sina kontaktuppgifter. Mejlet kommer att skickas ut den 5 december.

Anhöriga får därefter ett sms där det står att man har blivit registrerad som nödkontakt.

Våld och hot

I takt med att samhället förändras har det tyvärr blivit vanligare med våld och hot. KI har noll tolerans mot våld och hot. Vid händelse av en incident, ta kontakt med Mikael Wretemo på säkerhetsavdelningen.

Personal vid reception och expedition samt kansliet har gjort en säkerhetsvandring samt haft en säkerhetsgenomgång. Det kommer också att bli en bredare genomgång för personal framöver, exempelvis även för lärare. Detta planeras till första kvartalet 2023.

Lönerevision

  • För Saco anslutna och oorganiserade kommer nya lönerna synas på decemberlönen. 
  • Seco, OFR är inte klart än.