Publicerad: 2024-01-26 11:53 | Uppdaterad: 2024-01-26 11:53

Aktuella flyttar i Neo

Foto: Martin Stenmark

The Single Cell Core Facility of Flemingsberg Campus (SICOF) flyttar till våning 6 i Neo, till labbet bredvid BEA. Flytten av SICOF närmare BEA kommer att gynna båda corefaciliteterna då de samarbetar i olika projekt samt delar utrustning.

Under Q1 2024 kommer MedH:s och BioNuts administration, KI:s rektor och Neos föreståndare att flytta sina kontor till våning 8, till byggnadens långsida mot KTH. Viss ombyggnation av lokalerna kommer vara nödvändig.