Publicerad: 2023-06-21 10:10 | Uppdaterad: 2023-06-21 10:10

Aktuell kommentar: Plast i svensk fisk

IMM-forskare kommenterar dagens TT-nyhet om PFAS i svensk fisk.

Svensk fisk som säljs i matbutiker innehåller höga halter av miljöföroreningen PFAS. Det visar nya mätningar från Naturskyddsföreningen som presenteras idag. Högst halter uppmättes i löjrom från Bottenviken, gös från Mälaren och Hjälmaren samt lax från Vänern och Bottenviken. Att äta dessa fiskar kan medföra att överskrida det tolerabla dagliga intag som den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) har fastställt.

De uppmätta värdena ligger tyvärr i nivå med vad som är förväntat. Insjöfisk tillhör ett av de livsmedel som kan ge en tydlig exponering för PFAS. Vissa sjöar och vattendrag kan dessutom innehålla extra höga halter beroende på markföroreningar i området. För att kunna följa utvecklingen över tid och hitta de platser och livsmedel som är förorenade av PFAS är det viktigt att bedriva en hälsorelaterad miljöövervakning som fokuserar på mätningar i människor. IMM är, på uppdrag av Naturvårdsverket, nationell datavärd för denna miljöövervakning. I databasen går det till exempel att se att halten av PFAS i bröstmjölk har sjunkit de senaste 15 åren tack vare förändrad lagstiftning som förbjudit vissa långkedjiga PFAS-ämnen.

"Det är slående att de halter vi hittar i människors blod är på samma nivå som det vi ser i insjöfiskarna", säger Mattias Öberg, docent i toxikologi vid IMM. "Det visar att vi är en del av en gemensam miljö som bör skyddas från denna typ av miljögifter. För att kunna minska riskerna med PFAS på lång sikt är det viktigt att stoppa utsläppen och rena de förorenade områdena. Man bör också diskutera om det behövs någon typ av kostråd."

Vid IMM pågår flera forskningsprojekt kring PFAS. Ett av dessa är EU-projektet PERFORCE3 som både studerar vad som händer i människans celler när de exponeras för PFAS och samtidigt studerar hur man kan analysera och åtgärda de tusentals olika PFAS-varianter som vi hittar i miljön.