Publicerad: 2014-12-08 15:02 | Uppdaterad: 2019-03-21 13:10

Aktuell forskning och riskbedömning vid IMM

I slutet av november samlades ett antal myndigheter och department för att medverka i ett seminarium om aktuell forskning och riskbedömningsmetodik vid Instituet för miljömedicin (IMM).

Blå hallen, Solna

Representanter från bland annat Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Landsbygdsdepartmentet och Miljödepartementet deltog i seminariet hos IMM i Solna.

Program Aktuell forskning och riskbedömning vid IMM

Presentationer från seminariet

Brandmän och cancer - Carolina Bigert

Direkta hälsoeffekter av giftig brandrök - Klara Midlander

Text mining – ny metod inom riskbedömning - Ilona Silins

Hälsorisker med kadmium hos barn - Maria Kippler

Hormonstörande ämnen i ett regulatoriskt perspektiv - Helen Håkansson

NanoReg - EU projekt för regulatorisk testning av nanomaterial - Hanna Karlsson

Utveckling av fysiologiskt baserade farmakokinetiska (PBPK) modeller för nanopartiklar - Ulrika Carlander

WHOs hälsoriskbedömning av radiofrekventa fält - Maria Feychting