Publicerad: 2015-07-22 10:00 | Uppdaterad: 2015-07-24 10:53

Aktiv undervisning förbereder för yrkeslivet

Team-based learning (TBL) är en undervisningsmetod som baseras på aktivt lärande och grupparbeten. Diskussionen är det främsta verktyget och ska förbereda studenterna för att kunna lösa problem i den framtida yrkesrollen.

Engagemanget för TBL startade för lärarna Eva Hagels och Mesfin Tessmas del när de ville utvidga kursen Medicinsk statistik för doktorander. De ville ta in fler studenter, men behålla samma kvalitet.

− Vi började leta efter alternativa undervisningsmetoder när tanken slog mig att man kanske kunde flytta fokus från passiva föreläsningsmodeller till mer aktiv problemlösning. Det viktigaste vi vill att studenterna ska ta med sig härifrån är att kunna lösa problem, inte att lyssna på föreläsare, säger Eva Hagel.

Hösten 2014 infördes metoden vid Centrum för lärande och kunskap (CLK) vid KI där kursen ges.

Inom TBL jobbar man i team om fem till sex personer och lektionerna grundar sig på den inläsning som studenterna fått förbereda hemma. Under lektionerna diskuterar studenterna i grupper och resonerar sig fram till en lösning på ett specifikt problem. Gruppdynamiken är en ganska stor del av TBL. Personerna som bildar en grupp representerar olika egenskaper och bakgrunder vilket ska gynna samarbetet och främja diskussionen. Läraren är synlig i klassrummet men ska försöka låta grupperna komma fram till svaren på egen hand.

– Det har varit en utmaning för oss lärare eftersom man är van vid att vara den som styr konversationen, ställer frågorna och ofta även besvarar frågorna. Nu när jag får en fråga från en grupp så försöker jag bolla den vidare till nästa grupp. Sen försöker vi tillsammans komma till någon sorts konsensus där alla känner att de varit med i diskussionen och samtidigt fått fram ett svar, säger Eva Hagel.

− Många studenter verkar bli mer motiverade av detta aktiva lärande. De får direkt feedback vilket ökar självförtroendet – och kunskapen inte minst. TBL ska vara roligt och som lärare får man hela tiden något tillbaka från studenterna vilket gör att man själv känner sig energisk och motiverad, säger Mesfin Tessma, som är huvudansvarig för kursen.

Studenterna: Både för- och nackdelar

Jag kan alltid få stöd från gruppen om det är något jag inte förstår.

I Strix-salen på campus Solna sitter studenterna djupt försjunkna i diskussion. De går grundkursen i medicinsk statistik för doktorander som genomförs enligt konceptet team-based learning (TBL).

Kursen är den första på KI som utförs i sin helhet med TBL. På andra universitet i Sverige finns liknande metoder men för studenterna på just denna kurs är det en ny erfarenhet.

− I Spanien har vi inte TBL så vitt jag vet men jag tycker absolut att den här sortens undervisning har sina fördelar. Det är ju en väldigt intensiv metod, säger Sandra Petrus-Reurer, en av utbytesstudenterna.

− Det här är min första TBL-kurs, men jag har tidigare haft problem-based learning (PBL), som liknar TBL, säger David Forsberg, en annan forskarstuderande på kursen.

Det märks att det finns en tanke med hur grupperna delats in, de är blandade med hänsyn till ålder, ursprung och bakgrund. Samtliga håller med om att det är viktigt att få en bra grupp, där alla är på samma nivå och ingen behöver bli den som alltid förklarar eller känner att den inte förstår.

− Vi har fått en jämställd grupp som ofta tacklar problemet med liknande tankar och jag kan alltid få stöd från gruppen om det är något jag inte förstår, säger Angelina Schwarz, utbytesstudent från Tyskland.

Kursen i medicinsk statistik är bara två veckor lång och håller högt tempo. På frågan om forskarstudenterna skulle välja TBL för sina övriga kurser råder delade meningar.

− Jag föredrar att läsa ensam för då kan jag göra det i min egen takt. Jag behöver inte bry mig om någon annan och ingen behöver bry sig om mig, säger Angelina Schwarz.

−Jag gillar upplägget och skulle absolut välja TBL eller PBL framför vanlig undervisning, säger David Forsberg.

Men alla är överens om att TBL inte passar alla områden av deras utbildning. Sandra Petrus-Reurer menar att det även beror på hur mycket tid man har.

− Om du går på alla lektioner så är det kanske just lektionstiden du lägger på kursen, inte mer. Med TBL går det åt ganska mycket av din fritid till inläsning, tid som du kanske vill lägga på annat, säger hon.

Text: Frida Wennerholm

Foto: Gunnar Ask