Publicerad: 2022-04-22 08:15 | Uppdaterad: 2022-04-22 08:15

Åke Olssons stiftelse för forskning inom haematologi 2022

Läkaren och KI-alumnen Åke Olsson, tidigare verksam vid Södertälje samt Nacka sjukhus, testamenterade år 2009 50 miljoner kronor för bildandet av Dr Åke Olssons stiftelse för haematologisk forskning. Stiftelsens ändamål är att främja Karolinska Institutets forskning inom haematologi, företrädesvis avseende myelom- och leukemisjukdomarna.

Stiftelsen vill fungera som initiativtagare till att bygga upp ny kompetens inom området haematologi, varför yngre disputerade forskare har prioriterats liksom forskningsprojekt som befinner sig i initieringsfasen eller i ett tidigt skede. Ansökningarna har granskats av en rådgivande bedömningsgrupp, varefter Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen och vice rektor för kommittén för forskning Birgitta Nordmark Henriques har beslutat om förslag till utdelning. Bedömningen har gjorts utifrån forskningsplanens kvalitet och forskarnas meriter. Slutgiltigt beslut om tilldelning fattades av stiftelsens styrelse. 

I år har stiftelsens styrelse fattat beslut om att dela ut 2.480.000 kronor fördelat på fem forskare, för sin forskning inom haematologi. 

De som fått tilldelning är:

Jette Lengefeld vid institutionen för Biovetenskaper och näringslära, för projektet " Studier av Cellulär och Molekylära Signaler vid initiering av Leukemi”.

Arwen Stikvoort vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, för projektet " Utveckling och in vitro/vivo-effekt av CD34/CD16 bispecifika antikroppar (BiKE) för behandling av akut myeloid leukemi (AML) och myelodysplastiska syndrom (MDS)".

Sean Rudd vid institutionen för Onkologi och Patologi, för projektet "Att övervinna läkemedelsresistens vid akuta leukemier med SAMHD1-hämmare”.

Tom Erkers vid institutionen för Onkologi och Patologi, för projektet "Studier av patienter med akut myeloisk leukemi och tidigare historik av hematologisk sjukdom: Nya behandlingsmöjligheter och molekylära markörer".

Yanbo Pan vid institutionen för Onkologi och Patologi, för projektet "Prenyleringsproteomprofilering av leukemi hos barn".