Publicerad: 2021-04-08 13:10 | Uppdaterad: 2021-04-08 13:13

Åke Olssons stiftelse för forskning inom haematologi 2021

Läkaren och KI-alumnen Åke Olsson, tidigare verksam vid Södertälje samt Nacka sjukhus, testamenterade år 2009 50 miljoner kronor för bildandet av Dr Åke Olssons stiftelse för haematologisk forskning. Stiftelsens ändamål är att främja Karolinska Institutets forskning inom haematologi, företrädesvis avseende myelom- och leukemisjukdomarna.

Stiftelsen vill fungera som initiativtagare till att bygga upp ny kompetens inom området haematologi, varför yngre disputerade forskare har prioriterats liksom forskningsprojekt som befinner sig i initieringsfasen eller i ett tidigt skede. Ansökningarna har granskats av en rådgivande bedömningsgrupp, varefter Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen och vice rektor för kommittén för forskning Birgitta Nordmark Henriques har beslutat om förslag till utdelning. Bedömningen har gjorts utifrån forskningsplanens kvalitet och forskarnas meriter. Slutgiltigt beslut om tilldelning fattades av stiftelsens styrelse. 

I år har stiftelsens styrelse fattat beslut om att dela ut 375.000 kronor vardera till åtta forskare, totalt 3 000 000 kronor, för sin forskning inom haematologi. 

De som fått tilldelning är:

Jette Lengefeld vid institutionen för Biovetenskaper och näringslära, för projektet "Undersökning av nisch- och hematopoetiska signaler vid leukemi".

Mattias Vesterlund vid institutionen för Onkologi och Patologi, för projektet "Proteogenomikanalys och studier av det spatiella proteomet hos Akut Myeloid Leukemi".

Sergio Martinez Høyer vid institutionen för Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, för projektet "Utforska terapeutiska alternativ i läkemedelsresistenta del (5q) myelodysplastiska syndrom".

Tetsuichi Yoshizato vid institutionen för Medicin Huddinge, för projektet "Analys av effekten av klonal hematopoes på produktion av blodkroppar och utveckling av hematologiska maligniteter".

Rozbeh Jafari vid institutionen för Onkologi och Patologi, för projektet "Läkemedelsscreening för precisionsbehandlingar av ALL hos barn".

Iryna Kolosenko vid institutionen för Laboratoriemedicin, för projektet "Genom- och proteomomfattande effekter av Plk1 hämning av akut myeloisk leukemi hos barn".

Mattias Carlsten vid institutionen för Medicin Huddinge, för projektet "Förbättrad behandling av leukemi genom målstyrning av tumörattackerande NK celler till benmärg".

Martin Enge: för projektet "Behandlingsresistenta kloner och celltyper vid barnleukemi".

Kontakt

Charlotte Tunell Handläggare