Publicerad: 2017-10-11 15:40 | Uppdaterad: 2017-10-11 18:01

Agneta Richter-Dahlfors får nyttiggörandepris

Stiftelsen för Strategisk Forsknings nya nyttiggörandepris delas ut till tre forskare som har eller nyligen haft SSF-bidrag och som gjort goda nyttiggörande tjänster någon gång under de senaste två åren.

Priset ges i form av ett personligt stipendium på mellan 50 till 100 kkr.

Årets vinnare är Agneta Richter-Dahlfors, professor i cellulär mikrobiologi vid institutionen för neurovetenskap på Karolinska Institutet och föreståndare för den mångvetenskapliga forskningsmiljön Swedish Medical Nanoscience Center.

Agneta Richter-Dahlfors har vidareutvecklat forskningsresultat till innovationer och använt medlen för nyttiggörande till patent, produkter och bolag enligt SSF:s mål och riktlinjer. En av Richter-Dahlfors innovationer har skapat möjlighet att studera hur bakterier bildar biofilm i realtid.

Andraplatsen delas av två forskare, professor Johan Elf vid Uppsala Universitet och professor Malin Lindstedt vid Lunds universitet.

Johan Elf har utvecklat ett mikrofluidik-system för att snabbt kunna bestämma antibiotikakänslighet för framför allt urinvägsinfektioner.

Malin Lindstedt har genom sin forskning utvecklat en rad tester under namnet GARD, bland annat ”GARDpotency” som används för att förutspå hur starkt allergiframkallande en kemikalie är.

Prisutdelningen sker den 21 november på SSF:s kansli i World Trade Center i Stockholm.