Publicerad: 2016-09-27 13:13 | Uppdaterad: 2016-09-29 20:01

Agneta Nordberg och Elisabeth Olsson tilldelas Stora Silvermedaljen 2016 vid Karolinska Institutet

Professorerna Agneta Nordberg och Elisabeth Olsson, som är respektive har varit verksam vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), tilldelas Stora Silvermedaljen 2016 vid Karolinska Institutet. Medaljen delas ut till personer som har gjort särskilt goda insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet.

Agneta Nordberg

Agneta Nordberg. Agneta Nordberg, professor i klinisk neurovetenskap, tilldelas Stora Silvermedaljen för sina utomordentliga insatser för patienter med demenssjukdom. Med outtröttlig energi har hon antagit de stora utmaningarna kring Alzheimerforskning och bidragit till förbättrade utrednings- och behandlingsmöjligheter för dessa patienter.

Hon är världsledande inom tidig diagnostik av demenssjukdomar och studerar bland annat processer i hjärnan med PET-undersökningar. Hon är internationellt välkänd för denna pionjärforskning och PET-avbildningstekniken är nu på väg att implementeras kliniskt. Agneta Nordberg har publicerat över 450 vetenskapliga artiklar och har tagit emot en rad utmärkelser genom åren. Hon leder en framgångsrik forskargrupp, ingår i Nobelförsamlingen och har varit till stor nytta för KI genom sitt deltagande som ledamot i ett flertal nämnder och stiftelser.

Hon är även en skicklig kliniker med särskilt stort fokus på patienter med tidig minnesstörning (på Minnesmottagningen vid Geriatriska kliniken). Här visar hon ett stort engagemang för sina patienter och brinner för att de ska få den bästa utredningen och behandlingen.

– Jag känner mig mycket hedrad av utmärkelsen och glad över den uppskattning som Karolinska Institutet visat mig med den stora silvermedaljen! Detta sporrar till fortsatt intensiv, spännande och viktig forskning rörande Alzheimers sjukdom vilket är en utmaning då vi inte ännu har något effektivt bot, säger Agneta Nordberg.

Elisabeth Olsson

Elisabeth Olsson, professor emerita i sjukgymnastik, tilldelas Stora Silvermedaljen för sina enastående insatser inom forskning och utbildning vid Karolinska Institutet. Hon ses som en banbrytande pionjär inom sjukgymnastiken. I åtta år (1993-2001) var hon prefekt vid dåvarande Institutionen för sjukgymnastik vid KI och därefter sektionschef och biträdande prefekt vid dåvarande institutionen Neurotec (till 2005).

Under denna tidsperiod var hon med och utvecklade ämnet sjukgymnastik och området fick en explosionsartad akademisk utveckling. En treårig utbildning på kandidatnivå och ett ettårigt magisterprogram genomfördes. Elisabeth Olsson skapade dessutom olika förutsättningar för forskning inom ämnet och drev med framgång inrättandet av förenade lektorstjänster för sjukgymnaster och Sveriges första professur i sjukgymnastik/fysioterapi. Antalet sjukgymnaster med forskarutbildning ökade markant och professionen började anlitas inom centrala administrativa funktioner på alla nivåer.

Elisabeth Olsson har inte bara ägnat sig åt utbildningsfrågor och deltagit i styrelser och programnämnder bl.a. som lärarrepresentant i Konsistoriet inom KI utan även representerat universitetet som sakkunnig i ett stort antal externa utredningar och kommittéer. På senare år återupptog hon med framgång sin egen forskning inom rörelseanalys nu med inriktning mot nya tränings- och utvärderingsmetoder för äldre. Ett projekt som nu lever vidare efter att Elisabeth Olsson gått i pension.

Flera pristagare

Utöver Agneta Nordberg och Elisabeth Olsson får också Anders Ekbom, Ingemar Ernberg och Bengt Norrving Stora Silvermedaljen 2016.

Läs mer om Stora Silvermedaljen 2016 här.