Publicerad: 2021-09-29 13:51 | Uppdaterad: 2021-10-06 08:07

Agneta Nordberg belönas för betydande framsteg inom Alzheimerforskningen

Svenska Läkaresällskapet tilldelar Agneta Nordberg, professor i klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet, Bengt Winblads pris 2021.

Agneta Nordberg
Agneta Nordberg, professor vid Centrum för alzheimerforskning. Foto: Ulf Sirborn

Professor Agneta Nordberg har en lång och mycket framgångsrik karriär som forskare med fokus på Alzheimers sjukdom. I sitt arbete kombinerar hon klinisk och experimentell forskning på ett sätt som lett till viktiga framsteg i vår förståelse av sjukdomen. I hennes tidiga forskning på receptorer för acetylkolin och kolinerga läkemedel blev hjärnavbildning med PET (positronemissionstomografi) en viktig utvecklingslinje.

Fullständig artikel på Svenska Läkaresällskapets sajt

Prisutdelningen kommer att äga rum i Svenska Läkaresällskapets hus den 9 november 2021. Pristagaren belönas med 150 000 kronor.

Om Bengt Winblads pris

Bengt Winblads stiftelse instiftades 2017 av professor Bengt Winblad för att främja neurovetenskaplig forskning inom geriatrik med huvudsaklig inriktning mot demenssjukdomar. Priset på 150 000 kronor delas årligen ut av Svenska Läkaresällskapet till en person som gjort framstående insatser inom Alzheimerforskningen.

Kontakt