Publicerad: 2018-06-28 10:57 | Uppdaterad: 2018-06-28 10:57

Agneta Månsson- Broberg efterträder Hans Gyllenhammar

Den 1 september tar Agneta Månsson- Broberg över efter Hans Gyllenhammar när han går i pension.

Agneta Månsson- BrobergVad kommer du närmast ifrån?

– Jag har varit utbildningschef på Karolinska sjukhusets FoU-ledning och verksamhetschef för sjukhusets Kliniska träningscentrum (KTC, Huddinge och Solna) 2016. Parallellt har jag också jobbat på Tema Hjärta och Kärl, närmare bestämt på Kardio-onkologiska mottagningen i Solna med patienter som fått hjärtproblem efter cancerbehandlingar. Jag kommer att fortsätta att jobba kliniskt 20% där under mitt uppdrag på institutionen. Fram till och med innevarande termin har jag också varit ansvarig för det alternativa urvalet för Läkarprogrammet (PIL) och under perioden 2016 och 2017 varit ordförande i arbetsgruppen för examinationsöversynen på Läkarprogrammet där jag var med och tog fram en ny strategi för examination på programmet, säger Agneta Månsson- Broberg.

Vad ska du göra inom din nya tjänst?

– Jag kommer att ta över Hans Gyllenhammars uppdrag och ansvara för utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå vid institutionen med särskilt ansvar för Läkarprogrammet termin 5 och 6 där jag blir kursledare för kursen Klinisk medicin – medicin. Jag kommer jobba nära Karin Sendek som är utbildningsadministratör för termin 5 och 6, säger Agneta Månsson- Broberg.

Vad har du för bakgrund?

– Jag är specialistläkare i kardiologi och internmedicin och disputerade vid KI 2009 i experimentell angiogenes. Jag har haft olika roller på Karolinska Universitetssjukhuset sedan 90-talet (Huddinge och Solna), bland annat på Hjärtsviktsenheten, VAD-mottagningen och den Kardioonkologiska mottagningen. I två omgångar har jag varit klinisk assistent för läkarprogrammet termin 5 och 6 och jobbat med Hans Gyllenhammar, så det blir extra kul att komma tillbaka till institutionen, och hoppas också kunna driva mina pågående forskningsprojekt inom hjärtsvikt och kardioonkologi.

Vad gillar du att göra när du är ledig?

– Då är jag gärna med familjen och vår hund eller tränar, gärna löpning, eller läser.