Publicerad: 2016-11-09 15:06 | Uppdaterad: 2016-11-10 09:05

AFA ger anslag till forskning om hälsofrämjande insatser på arbetsplatser

I projektet "Sitter vi i samma båt? Ledar- och medarbetarskattningar i samband med hälsofrämjande interventioner", jobbar Henna Hasson, MMC, LIME, Anne Richter,MMC, LIME, Ulrica von Thiele Schwarz, MMC, LIME, Susanne Tafvelin Umeå universitet, Karina Nielsen University of Sheffield och Johan Simonsen Abildgaard, National Research Centre for the Working Environment, Denmark