Publicerad: 2010-06-09 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

AFA Försäkring tilldelar KI-forskare totalt tio miljoner

[Nyhet 2010-06-09] Tre forskare vid KI tilldelas sammanlagt nära tio miljoner kronor från AFA Försäkring för forskning om arbetsmiljö och hälsa.

Vad sker i hjärnan vid utmattningssyndrom? - Hjärnskador vid kronisk arbetsrelaterad stress och nya metoder att motverka dessa

Docent Ivanka Savic, institutionen för klinisk neurovetenskap, får 4 000 000 kronor för att studera uppkomstmekanismer bakom utmattningssyndrom (UMS). Detta är den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning hos kvinnor under 45 år. Projektet ska även utveckla nya behandlingsformer.

Forskare undersöker hälsorisker med mobiltelefon - COSMOS: Prospektiv kohortstudie av mobiltelefonanvändare

Professor Anders Ahlbom, instiutet för miljömedicin, får 3 231 300 kronor till en studie om hälsorisker kring de elektromagnetiska fält som förekommer vid mobiltelefoni. Studien ingår i ett långsiktigt internationellt samarbete och har även anslag från bland annat Vetenskapsrådet och Vinnova.

Företagshälsovårdens hälsoundersökningar: mål, genomförande och resultat

Projektet ska vidareutveckla företagshälsovårdens arbete genom att lyfta fram effektiva sätt att arbeta med hälsoundersökningar. Med dr, leg sjukgymnast Wim Grooten, institutionen för folkhälsovetenskap, får 2 500 000 kronor för detta.

AFA Försäkring har beviljat totalt 38 539 021 kronor till 18 nya FoU-projekt inom arbetsmiljö och hälsa. Det är en bred spännvidd på projekten som fått anslag  från Lean i offentlig sektor och förbättrad arbetsmiljö för flygplatslastare till förebyggande av halk- och fallolyckor och forskning om vad som sker i hjärnan vid utmattningssyndrom.