Publicerad: 2009-12-09 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

AFA-anslag till forskningsprojekt om sjukfrånvaro och sjukskrivning

Två forskare vid Karolinska Institutet får sammanlagt 4,6 miljoner kronor från AFA Försäkring till forskning om sjukfrånvaro och sjukskrivning.

Professor Kristina Alexanderson, Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, får 3 836 484 kronor för fortsatt forskning om läkares arbete med sjukskrivning. Syftet är att förbättra både läkarnas arbetsmiljö och deras samarbete med arbetsgivare och företagshälsovård.

PhD Jette Möller, Institutionen för Folkhälsovetenskap, har beviljats 844 695 kronor för att studera konsekvenserna av sjukfrånvaro. Jette Möller och hennes medarbetare ska bland annat undersöka om hög sjukfrånvaro ökar risken för långtidssjukskrivning och arbetslöshet.

Om AFA Försäkrings forskningsstöd

AFA Försäkring stöder FoU-projekt som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom den privata och offentliga sektorn. Stöd ges även för medicinsk forskning samt utveckling av behandlings- och rehabiliteringsmetoder. Det är ägarna och uppdragsgivarna, det vill säga arbetsmarknadens parter som tillsammans beslutar hur anslagen ska fördelas.