Publicerad: 2012-11-01 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

AFA-anslag till forskningsprojekt om kroniska inflammatoriska sjukdomar

[NYHET 2012-11-01] Professor Johan Frostegård, Karolinska Institutet, får 2 004 000 kronor från AFA Försäkring för fortsatt forskning om orsaken till kroniska inflammatoriska sjukdomar.

Totalt har AFA Försäkring beviljat 16 miljoner kronor till åtta nya forskningsprojekt.

Ny hypotes om orsaken till kroniska inflammatoriska sjukdomar

Professor Johan Frostegård, institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, får 2 004 000 kronor för att hitta förklaringar till den kroniska inflammation som tillsammans med immunsystemet antas påverka risken för hjärt-kärlsjukdom och reumatisk sjukdom. Enligt denna hypotes är för låga nivåer av naturliga antikroppar mot vissa fettämnen en bidragande orsak.