Publicerad: 2024-02-19 09:44 | Uppdaterad: 2024-02-19 09:43

ADSS - stipendium att söka för dig på Dentmed

En bild från en hemsida där forskare inom tand kan söka stipendium
Foto: N/A

American Dental Society of Sweden, ADSS, grundades på Grand Hotel i Stockholm den 3 april 1913 som en förening för svenska tandläkare som utbildats i USA. Det var relativt vanligt att man på den tiden åkte över Atlanten för att bli tandläkare.

Runt förra sekelskiftet var antalet platser på Tandläkarinstitutet i Stockholm mycket begränsat och utbildningen i Amerika hade högt anseende.

Redan 1873 hade The American Dental Society of Europe (ADSE) bildats. Världens första tandläkarhögskola öppnade 1839 i Baltimore. Under 1800-talets andra hälft flyttade många amerikanska tandläkare till Europa där de tack vare sitt goda rykte blev mycket framgångsrika. ADSE:s uppgift blev att vara en samlande förening för dem men också för att försvara ryktet för ”riktiga” amerikanska tandläkare eftersom en del mindre nogräknade personer började dyka upp som falskeligen utgav sig för att vara tandläkare från USA.

Genom åren har allt färre svenska tandläkare utbildat sig i Amerika och ADSS har därför vidgat sina kriterier för medlemskap till att omfatta i Sverige verksamma tandläkare som har intresse för amerikansk tandvård, som har gått kurser och utbildningar i USA och som är intresserade av det amerikanska samhället.

ADSS träffas som regel två gånger varje år. Mötena äger rum i en vänskaplig och lättsam atmosfär och innehåller varje gång en odontologisk föreläsning.

Som mer än 100-åring är vi, under normala icke-pandemiförhållanden, mer aktiva än på länge. En av våra viktigaste uppgifter är att förvalta de två stipendiefonder som tillkommit genom generösa donationer under åren: J. N. Sandbloms fond och ADSS forskningsfond.

Stipendieansökningar 2024

ADSS forskningsstipendium och JN Sandbloms stipendium

ADSS forskningsstipendium kan sökas av personer som forskar eller undervisar inom odontologi i Sverige för deltagande i internationella vetenskapliga kongresser under det kalenderår som ansökan avser. Stipendiet delas ut årligen.

Sandbloms stipendium kan sökas av tandläkare med svensk legitimation som bör vara medlem av Svenska Tandläkare-Sällskapet. Stipendiet kan användas för att finansiera studieresa (t. ex. postdoc) under minst 6 månader till officiellt erkänt universitet i USA.

Sista ansökningsdag för ADSS forskningsstipendium är den 28 februari 2024 och för JN Sandbloms stipendium den 31 mars 2024. 

Skicka din ansökan till agneta.l-a.karsten@ki.se som också kan besvara frågor.

Ansökan

Kontakt

Agneta Karsten Lektor/Övertandläkare