Publicerad: 2020-09-03 15:39 | Uppdaterad: 2020-09-03 15:53

ActiMood - en studie on sambandet mellan individuella rörelsemönstren och svaret på antidepressiva benhandlingar

Lider du av depression och vill delta i en forskningsstudie? Är du mellan 20 och 60 år, har tidigare haft diagnosen depression och inte haft behandling mot depression under de senaste tre månaderna? Har du nyligen kontaktat eller tänker snart kontakta din vårdcentral för att få hjälp mot nedstämdhet?

Om studien

Vi söker forskningspersoner för att utforska möjliga samband mellan individuella rörelsemönster hos personer som tidigare haft depression och nu har nedstämdhet och hur man svarar på olika antidepressiva behandlingar.

Studien heter ActiMood och drivs av Karolinska Institutet i Stockholms Län.

Vem kan delta?

För dig som är mellan 20 och 60 år, som tidigare haft diagnosen depression och som inte haft behandling mot depression under de tre senaste månaderna.

Deltagandet är frivilligt och påverkar inte behandlingen hos läkare eller psykolog: du följer sedvanlig behandling som skrivs av din läkare på vårdcentralen.

Så går det till

Du ska träffa studiepersonalen på KTA PRIM centrum vid Sabbatsbergs sjukhus två gånger: först innan du börjar behandlingen, då vi ska spela in din aktivitet under 10-1 4 dagar med hjälp av ett armband; och tre månader efter påbörjad behandling, för utvärdering av behandlingens effekt.

Kontaktuppgifter

Forskningshuvudman

Sandra Ceccatelli, Institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet

Ansvarig läkare

Lennart Råhlén, KTA PRIM enhet, Sabbatsbergs sjukhus, Dalagatan 9

Studien kommer att gå på KTA PRIM enheten vid Sabbatsbergs sjukhus.

Studien är granskad och godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Anmälan & frågor

För mer information eller anmälan, kontakta oss på telefonnummer 08-517 782 19 eller e-post till ktaprim.karolinska@sll.se

Contact

Stefan Spulber Senior lab manager