Publicerad: 2017-11-28 15:26 | Uppdaterad: 2017-12-15 09:04

9 miljoner till forskningsprojekt om leukemi

Vi gratulerar Genomic Medicine Sweden som är ett av 14 forskningsprojekt som får dela på 33 miljoner kronor i den tredje utlysningen av SciLifeLabs initiativ för att stödja och främja storskalig genomikforskning i Sverige.

Richard Rosenquist Brandell är PI för projektet ”Implementing whole-genome sequencing of acute leukemias in a diagnostic setting” som nu får 9 miljoner kr i stöd. Projektet har som mål att genom helgenomsekvensering (WGS) utveckla ett tillvägagångssätt som kan ersätta dagens diagnostiska metoder för att upptäcka alla typer av genetiska avvikelser i akuta leukemiprover.

Professor/överläkare

Richard Rosenquist Brandell

Enhet: Klinisk genetik
E-post: richard.rosenquist@ki.se
Genomic Medicine Sweden är ett initiativ som genom en förstudie ska ta fram ett förslag till hur precisionsmedicin kan implementeras nationellt och koordinerat inom svensk hälso- och sjukvård. Primärt fokus kommer att läggas på patienter med ärftliga sjukdomar och cancer, men kommer även att utökas till andra områden såsom komplexa sjukdomar och mikrobiomet. Initiativet kommer att genomföras som ett brett samverkansprojekt mellan flera olika aktörer i samhället, inklusive hälso- och sjukvården, universiteten samt SciLifeLab.