Publicerad: 2007-09-03 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

9 miljoner till Centrum för Läkemedelsepidemiologi (CPE)

Centrum för Läkemedelsepidemiologi (CPE) vid Karolinska Institutet kommer att under en treårsperiod få ett årligt stöd på tre miljoner kronor av Läkemedelsindustriföreningen LIF.

- Det är ett oerhört viktigt stöd, säger professor Lars Klareskog, ordförande i styrgruppen för CPE. Att bygga upp en stark infrastruktur är nödvändigt för att kunna bedriva forskning på hög internationell nivå och en förutsättning för att utvecklas till ett nationellt centrum för läkemedelsepidemiologi.

CPE inrättades för knappt två år sedan på initiativ av Styrelsen för forskning. Det är ett forsknings- och kunskapscentrum med inriktning på studier av läkemedelseffekter. Viktigt är också att göra långtidsuppföljningar. Målet är både ökad patientsäkerhet och en rationellare användning av dagens läkemedel. Förutsättningarna att kunna göra denna typ av populationsbaserade studier är ovanligt goda i Sverige tack vare våra personnummer, nationella register och biobanker.

- CPE samverkar med nationella och internationella forskargrupper och kan erbjuda både företag, samhälle och myndigheter hög kompetens och expertis inom dessa områden, säger Lars Klareskog.

CPE tillhör Institutionen för Medicin och finns på M9 på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Professor Anders Ekbom är chef för CPE. Daglig ledare och koordinator är docent Helle Kieler.