Publicerad: 2021-11-15 10:19 | Uppdaterad: 2021-11-24 09:49

750 000 kr till forskning om utveckling av virtuella verktyg för tandvårdsundervisning

Fyra personer i labrock tittar på skärm som visar röntgenplåt med tänder.
Sebastian Malmqvist, Nagihan Bostanci, Nikolaos Christidis och Dana Semian. Foto: Una Ivković

Nagihan Bostanci vid institutionen för odontologi har tilldelats pedagogiska projektmedel från KI. Projektet ska utveckla, implementera och utvärdera virtuella verktyg för utbildningen av tandvårdsstudenter, som ett komplement till den prekliniska och den kliniska färdighetsträningen.

Professor Nagihan Bostanci har tilldelats 750 000 kronor i pedagogiska projektmedel från KI för ett projekt om digital undervisning.

– Covid-19-pandemin ledde till en hastig omställning av undervisningen där tillgången av digitala verktyg fick styra omställningen i stället för att den pedagogiska värdegrunden och studenternas lärande var i fokus. Trots en stor optimism om digitala verktyg så är förståelsen av deras effekter på studenternas lärande begränsad, berättar Nagihan Bostanci.

Digital lärandemiljö ger förbättrat lärande genom ökad tillgänglighet

Projektet ska dels undersöka effekten av virtuella verktyg som kompletterande resurs till de prekliniska och kliniska lärandeaktiviteterna, dels bidra till mer kunskap om huruvida dessa virtuella redskap fungerar som komplement till direkta (face-to-face) mentorsdrivna kliniska instruktioner. Målsättningen är att berika lärandet av framtida tandvårdspersonal (tandläkare och tandhygienister) i ett tidigt stadium av deras kliniska träning.

Hypotesen är att en digital lärandemiljö, som ett komplement till den traditionella lärandemiljön, kan vara ett stöd och hjälpa studenterna att uppnå en högre nivå av kunskap och färdighet vid prekliniska och kliniska lärandeaktiviteter. Detta för att studenterna får en möjlighet att själva påverka sitt lärande och anpassa det efter sina egna individuella behov till exempel repetera, pausa och dela upp lärsessionerna.

Internationellt samarbete

I projektet ingår samarbetspartners från universitet i Sverige, Nya Zeeland och Belgien samt experter i digital tandvårdspedagogik från ett litet brittiskt utbildningsföretag. Konstellationen bidrar med en multidisciplinär kompetens av tandläkare, tandhygienister, specialister i parodontologi, endodonti, bettfysiologi samt oral radiologi, tandsköterskor samt pedagogiska experter. Lokala medsökande i Nagihans projektteam är Nikolaos Christidis och Sebastian Malmqvist, för tandläkarutbildning respektive utbildning i oral hälsa.

Bakgrund till projektet

Den snabba tekniska utvecklingen inom både tandvård och pedagogik har förändrat villkoren för såväl lärarprofessionen som undervisningen. Denna utveckling har dessutom påskyndats av Covid-19 och förändrat förutsättningarna, främst i form av en direkt, oplanerad omställning från en mer traditionell till digital undervisning. På grund av detta finns enbart knapphändig forskning och kunskap om hur och till vilken grad digitala verktyg i undervisningen kan agera som komplement till, men även som stöd vid avsaknad av eller minskade prekliniska lärandeaktiviteter och klinisk patientkontakt.