Publicerad: 2007-10-05 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

70 miljoner till forskning om inflammationssjukdomar

Två nationella forskningsprojekt som leds från Karolinska Institutet har tilldelats 70 miljoner kronor för forskning om kroniska inflammationssjukdomar.

Sex organisationer har gått samman i ett nytt forskningsprogram - kronisk inflammation - för att stärka Sveriges ledande position inom området. Som ett led i detta satsar de sex organisationerna (Invest in Sweden Agency, KK-stiftelsen, Reumatikerförbundet, Stiftelsen för Strategisk Forskning, VINNOVA och Vårdalstiftelsen) nu gemensamt 85 miljoner kronor

70 miljoner kronor kommer att tilldelas två forskningsprojekt som leds från Karolinska Institutet. Professor Lars Klareskog, vid institutionen för medicin, leder ett nationellt konsortium som får 60 miljoner kronor under fem år. Målet med forskningen är att finna bättre metoder att förebygga och behandla bland annat reumatiska sjukdomar.

Professor Jesper Haeggström, vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, leder ett nationellt konsortium som tilldelas tio miljoner kronor under fem år för forskning om läkemedelsutveckling, förebyggande strategier och diagnostiska hjälpmedel vid kroniska sjukdomar.