Publicerad: 2017-11-06 11:14 | Uppdaterad: 2017-11-06 13:40

7 miljoner till forskning vid NVS i VR:s utlysning för humaniora och samhällsvetenskap 2017

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag i utlysningen ”Humaniora och samhällsvetenskap 2017” och i början av november publicerades listan över beviljade anslag. Total tilldelas forskare vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) 7 000 000 kronor i projektbidrag. Totalt inkom 1 065 ansökningar, varav 128 beviljades.

Forskarna vid NVS som har beviljats medel

Lars Bäckman

4 600 000 kr

Projekttitel: Kognition, hjärna och åldrande: Longitudinella analyser

Erika Jonsson Laukka

2 400 000 kr

Projekttitel: Longitudinella luktförändringar i åldrandet. Vad predicerar ett försämrat luktminne?