Publicerad: 2016-10-18 10:38 | Uppdaterad: 2016-11-18 13:25

62 miljoner till 14 forskare vid institutionen

Höstens tilldelning av projektbidrag från Svenska Vetenskapsrådet, Cancerfonden samt FORTE är nu publicerad. Den totala utdelningen blev 62 miljoner kronor för forskare vid institutionen och de flesta projekt sträcker sig över 3 år och omfattar en mängd olika sjukdomar.

Från Vetenskapsrådet

Keith Humphreys: Statistiska metoder för identifiering av aggressiv bröstcancer och evaluering av individualiserad screening: modellering av tumörtillväxt, screeningsensitivitet och patientöverlevnad.

Paul Lichtenstein: Identifiering av gener och miljö som påverkar utveckingen av mental ohälsa hos barn och ungdomar

Jonas Ludvigsson: Populations-baserade studier för att identifiera miljöfaktorer som ökar risken för celiaki

Yudi Pawitan: Förbättrad prognostisering av sjukdomar genom integrativ modellering av omics data

Marie Reilly: Optimering av rutinerna för antikroppsscreening, uppföljning och profylax hos gravida kvinnor.

Arvid Sjölander: Riskfaktorer för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: utveckling av nya statistiska metoder för att skatta och jämföra effekten på folkhälsa.

Unnur Valdimarsdottir: Genetiken bakom posttraumatiskt stressyndrom bland svenska tsunamiöverlevare

Zongli Zheng: Upptäckt av genfusioner och detektion av cirkulerande tumör-DNA från cancrar i övere aero-matsmältningssystemet

Från Cancerfonden

Kamila Czene: Genetiska och icke-genetiska faktorer av betydelse för livshotande bröstcancer.

Paul Dickman: Utveckling och tillämpning av statistiska metoder för att studera överlevnad bland cancerpatienter

Yudi Pawitan: Upptäckter av biomarkörer genom analys av "Next-generatations" sekvenseringsdata. (Biomarker discoveries in cancers from analysis of next-generation sequensing data.)

Pär Sparén: Utvärdering av HPV-vaccination och screening för att förebygga cervixcancer (Advancing Cervical Cancer Eradication Strategies)

Unnur Valdimarsdottir: Stressreaktion vid en lungcancerdiagnos och dess inverkan på tumörprogression

Fredrik Wiklund: Genetiska studier av aggressiv och dödlig prostatacancer

Weimin Ye: Molekylär epidemiologiska studier av huvud- och halscancer och övre mag- och tarmkanalen

Från FORTE

Kamila Czene: Långsiktig hälsopåverkan hos kvinnor diagnosticerade med bröstcancer
Jonas Ludvigsson: Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och risk för cancer
Sara Öberg: Långtidsuppföljning av barn till föräldrar med infertilitetsproblematik - förbättrad förståelse av konsekvenserna av inferilitet samt fertilitetsbehandling