Publicerad: 2016-10-06 09:54 | Uppdaterad: 2016-10-06 10:39

6 170 000 kronor i Forte-anslag till forskare vid NVS

I veckan kom bidragsbeslutet kring hur Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) fördelar 272 miljoner kronor till sökande i 2016 års öppna utlysning för projektbidrag, juniorforskarbidrag och postdoc-bidrag. Vid NVS får forskarna Ingemar Kåreholt och Bettina Meinow, båda vid Aging Research Center, projektanslag.

Ingemar Kåreholt, har fått 3 440 000 kronor i projektbidrag för projektet: ”Psykosocial arbetssituation och fysisk funktionsförmåga senare i livet: Hur varierar sambandet mellan kvinnor och män med olika socioekonomisk position?” (Psychosocial working conditions and late-life physical functioning: What role do gender and socioeconomic position play?)

Bettina Meinow, har fått 2 730 000 kronor i projektbidrag för projektet: ”Bättre hälsa högre upp i åldrarna - men hur lång är perioden med allvarliga funktionsnedsättningar och svår ohälsa?” (Longer lives, healthier lives? Patterns of severe health problems and dependency in the last years of life)