Publicerad: 2015-11-03 15:55 | Uppdaterad: 2015-11-04 16:49

51 miljoner till 13 forskare vid institutionen

Institutionen har nu fått veta fördelningen av projektbidrag och postdoc-finansiering från Svenska Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Hjärtlungfonden samt FORTE. Den totala utdelningen blev 51 miljoner kronor och de flesta projekt sträcker sig över 2-3 år och omfattar en mängd olika sjukdomar.

Från Vetenskapsrådet

Martin Eklund: Risk-baserad testning för prostatacancer
Fang Fang: Metabola förändringar vid amyotrofisk lateralskleros
Per Hall: Genetiska determinanter för bröstcancer
Sara Hägg: Epigenetik och åldrande: ett longitudinellt perspektiv
Weimin Ye: Epidemiologiska studier av betydelsen av interaktionen mellan mikroflora och människa för cancerutveckling

Från Cancerfonden

Martin Eklund: Risk-baserad screening för prostatacancer
Henrik Grönberg: Klinisk implementering av genetiska markörer vid prostatacancer
Mats Lambe: Lungcancer: aspekter på betydelsen av komorbiditet vid diagnostik, behandling och överlevnad i lungcancer
Paul Lambert: Förbättra kvaliteten på statistiska metoder som används för att analysera populationsbaserade cancerdata
Jonas Ludvigsson: Risk för cancer vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
Juni Palmgren: Optimering av prevention mot livmoderhalscancer - Nya utmaningar med införande av HPV-vaccination och primär HPV-screening.
Marie Reilly: Design och analys av effektivare epidemiologiska studier för cancerforskning.

Från FORTE

Mina Rydell: Betydelsen av negativa livshändelser inom familjen under graviditet och tidig barndom för barnets risk att utveckla ADHD
Martin Eklund: Prediktion av risk för prostatacancer: Mot organiserad screening för prostatacancer
Catarina Almqvist Malmros: Socioekonomi, stress och oro i befolkningsbaserade studier med familjedesign; orsaker, konsekvenser och behandling av astma i barndomen

Från Hjärtlungfonden

Catarina Almqvist Malmros: Asthma in children and pregnant women - current status and future understanding on how stress, socio-economy and genetic factors influence the prevalence and severity