Publicerad: 2014-04-07 15:02 | Uppdaterad: 2014-11-26 10:44

50 miljoner kronor var till tre KI-professorer

Tre av totalt nio beviljade bidrag gick till Karolinska Institutet när Vetenskapsrådet för första gången fattade beslut om bidrag inom rådsprofessorsprogrammet.

Professorerna vid Karolinska Institutet som beviljats anslag är Kenneth Chien, för forskning om hjärtprogenitorer under utveckling, vid medfödd hjärtsjukdom och för regenerativa behandlingar, Jonas Frisén, för forskning om nybildning av celler och regenerativ medicin, samt Jussi Taipale, för forskning om celltillväxt och cancer. De kommer att få fem miljoner kronor per år under tio år. Syftet med Vetenskapsrådets nya satsning är att de beviljade medlen ska ge forskarna förutsättningar att planera långsiktigt och ta risker. Tanken är att bidrag inom rådsprofessorsprogrammet ska utlysas vartannat år. I den första utlysningen sökte 301 forskare bidragen.

Läs mer på vr.se.