Publicerad: 2016-11-01 15:22 | Uppdaterad: 2016-11-07 13:15

46 300 000 kronor i VR-anslag till forskare vid NVS

På torsdagen den 27 oktober kom årets bidragsbeslut från Vetenskapsrådet (VR) i kategorin medicin och hälsa. Det totala beloppet som delas ut är nästan 980 miljoner och KI:s forskare tilldelas hela 524 325 017 kronor.

Av 1 160 inkomna ansökningar har 254 beviljats, varav 128 vid KI och av dem är 11 vid NVS. Medlen fördelas över åren 2017-2020.

Erika Franzén
Projekt: Balansträning för personer med Parkinsons sjukdom (BETA-PD): klinisk effektivitet, neuroplasticitet och implementering
Projektbidrag: 7 200 000 kronor fördelade över åren 2017-2020

Amaia Calderón-Larrañaga
Etablering: Fenotyper av hälsosamt åldrande: betydelsen av miljömässiga, beteendemässiga och biologiska faktorer för hälsoförändringar
Etableringsbidrag: 6 000 000 kronor fördelade över åren 2017-2020

Alireza Salami
Etablering: Funktionellt hjärnnätverk under människans livsspann: Associationer till degeneration av vitsubstans, förlust av dopamin och kognitiv försämring
Etableringsbidrag: 6 000 000 kronor fördelade över åren 2017-2020

Eric Westman
Etablering: Nätverk och sjukdomsmönster i hjärnan i neurodegenerativa sjukdomar: En hjärnavbildningsstudie för att ta fram en plattform för framtida kliniska prövningar
Etableringsbidrag: 6 000 000 kronor fördelade över åren 2017-2020

Maria Eriksdotter
Projekt: Det kolinerga systemets roll för kognition och behandling vid Alzheimers sjukdom
Projektbidrag: 4 000 000 kronor fördelade över åren 2017-2020

Laura Fratiglioni
Projekt: Alla äldre utvecklar inte demens: att utforska underliggande kompensationsmekanismer relaterade till ett hälsosamt åldrande för hjärnan
Projektbidrag: 4 000 000 kronor fördelade över åren 2017-2020

Janne Johansson
Projekt: Nya proteinläkemedel mot amyloida sjukdomar och lungsjukdomar
Projektbidrag: 4 000 000 kronor fördelade över åren 2017-2020

Taher Darreh-Shori
Projekt: Nya biomarkörer och Läkemedel kandidater för Alzheimerssjukdom
Projektbidrag: 2 800 000 kronor fördelade över åren 2017-2020

Bettina Meinow
Projekt: Bättre hälsa högre upp i åldrarna - men hur lång är perioden med svår ohälsa och allvarliga funktionsnedsättningar?
Projektbidrag: 2 100 000 kronor fördelade över åren 2017-2019

Per Nilsson
Projekt: Autofagi-medierad Aβ-metabolism och neurodegenerering i Alzheimers sjukdom-applicering av en ny musmodell för Alzheimers sjukdom
Projektbidrag: 2 100 000 kronor fördelade över åren 2017-2019

Lars-Olof Wahlund
Projekt: Klinisk komplexitet vid minnesmottagningar – kan man identifiera mycket tidig demensutveckling med enbart kliniska parametrar?
Projektbidrag: 2 100 000 kronor fördelade över åren 2017-2019

Bidragsbeslutet omfattar fem kategorier: projektbidrag (107 stycken vid KI), etableringsbidrag (16 stycken vid KI), projektbidrag för alternativa metoder till djurförsök enligt 3R-principen (3 stycken vid KI), bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö (2 stycken vid KI) samt forskarskola inom bioinformatik.

Läs mer om alla bidragsbeslut i denna omgång på VR:s hemsida.