Publicerad: 2014-11-21 14:14 | Uppdaterad: 2014-11-21 14:14

45 miljoner fördelas i nytt SLL/KI-program

Stockholms läns landsting har tillsammans med Karolinska Institutet, genom det gemensamma Centrum för Innovativ Medicin (CIMED), öppnat ett långsiktigt program för stöd till världsledande medicinsk forskning vid Karolinska Universitetssjukhuset och KI, Huddinge.

Nu har den första ansökningsomgången avgjorts. I den beviljades forskningsanslag om sammanlagt 45 miljoner per år fördelade på 9 seniora och 7 juniora anslag. Forskningen som får stöd rör bland annat demenssjukdomar och åldrande, fetma och metabolism, cancer och immunsjukdomar.

Se ki.se/en/research/cimed-grants för ytterligare information.