Publicerad: 2014-04-07 16:06 | Uppdaterad: 2014-04-07 16:12

40 miljoner satsas på forskning kring miljörisker med nanoteknik

Prof. Bengt Fadeel

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) startar ett nanoprogram med säkerhet i fokus, Mistra Environmental Nanosafety. Professor Bengt Fadeel och hans forskargrupp vid IMM ingår i det konsortium som nu får 40 miljoner kronor för att utveckla metoder och teknik inom området samt studera nanoteknikens miljö- och hälsoeffekter.

Mistras pressmeddelande

Bengt Fadeels forskargrupp