Publicerad: 2015-12-23 10:56 | Uppdaterad: 2016-03-13 16:41

4 750 000 kronor i VR-anslag till SNAC-K och infrastruktur inom äldreforskning

Laura Fratiglioni, professor vid NVS och föreståndare vid Aging Research Center (ARC), leder dels det fortsatta arbetet med projektet SNAC-K och dels en ny satsning på en nationell e-infrastruktur inom äldreforskningen, varav båda projekten har beviljats anslag från Vetenskapsrådet (VR) i utlysningen till forskningsinfrastruktur 2015.

Swedish National Study of Aging and Care (SNAC) har pågått sedan 2001, med syfte att skapa kunskap om äldre personers behov och de insatser som kommer äldre till del inom vård och omsorg. SNAC bedrivs på fyra platser i Sverige, delvis på Kungsholmen i Stockholm där projeket går under namnet SNAC-K.

– SNAC är unikt sett till den långtgående och omfattande insamling av data, och anslaget om 4 miljoner kronor från VR är ett mycket fint stöd till detta arbete. I dagsläget är 3 300 personer inkluderade i SNAC-K i olika grupper. I datainsamlingen innebär det att de genomgår en klinisk undersökning, att en sjuksköterska bedömer personens tillstånd och funktioner, samt att de träffar en psykolog som undersöker den kognitiva funktionen. Två grupper ska genomgå uppföljningar nu, vilket finansieras med VR-anslaget, säger Laura Fratiglioni.

I det andra projektet är syftet att planera och utreda premisser för en nationell e-infrastruktur inom äldreforskningen. Flera nationella databaser ska jämföras med varandra och undersökas vad gäller deras tillgänglighet. Även frågan om tekniska lösningar finns med på agendan.

Förhoppningen är att kunna skapa kopplingar mellan databaserna som ger forskare tillgång till informationen i dem, och på så sätt skapa förutsättningar för framtida forskning av hög kvalitet. Flera forskare vid landets akademier deltar i projektet.

– Arbetet handlar bland annat om att flera aktörer ska komma överens om viktiga frågor. Vi behöver säkerställa att forskarna fortfarande kan garantera integritet och kvalitet i forskningen. Projektet blir ett första steg mot en nationell infrastruktur inom äldreforskningen, något som verkligen är viktigt. Att frågan uppmärksammas i detta anslag är därför mycket positivt och en signal om att området är ansett som värt att prioritera, säger Laura Fratiglioni.

Båda anslagen sträcker sig över åren 2016 och 2017.