Publicerad: 2015-05-25 00:00 | Uppdaterad: 2015-05-25 00:00

3,8 miljoner euro till KI för europeisk forskarskola inom Alzheimers sjukdom – leds från NVS

I projektet Synaptic Dysfunction in Alzheimer Disease (SyDAD) ska framtidens forskare inom Alzheimers sjukdom utbildas, med fokus på att ta fram nya biomarkörer och läkemedel.

Bild på Bengt Winblad– Efter att antal kliniska prövningar misslyckats med att ta fram botemedel mot Alzheimers sjukdom finns ett stort behov av en ny generation framstående forskare inom området. SyDAD kommer att utbilda doktorander med ett translationellt synsätt och med stor erfarenhet av både pre-klinisk och klinisk forskning samt av läkemedelsindustrin, säger Bengt Winblad, projektkoordinator och professor i geriatrik vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS).

Projektet är ett så kallat European Training Network (ETN), och det allra första ETN att koordineras från Karolinska Institutet (KI). Finansieringen kommer från ett Marie Sklodowska Curie-anslag som ska försörja 15 europeiska doktorander och täcka ett omfattande gemensamt kursprogram.

Bild på Susanne Frykman

– Som ämne har vi valt att fokusera på nedbrytningen av synapserna vid Alzheimers sjukdom, eftersom detta är själva kärnan i att minnet försämras vid sjukdomen. För att lösa gåtan om varför synapserna slutar fungera har vi i SyDAD:s nätverk samlat ledande forskare i Europa både inom Alzheimerfältet och inom synapsforskning. Nätverket kommer att gynna både doktoranderna och befintliga europeiska forskare inom området, säger Susanne Frykman, forskningsansvarig i projektet och forskare inom synaptisk degeneration vid NVS.

Utöver KI deltar Universitetet i Bordeaux, Universitetet i Milano och Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) i Bonn, samt de två läkemedelsbolagen Janssen Pharmaceuticals och Axon Neuroscience. AstraZeneca Translational Science Center, AlzeCure Discovery och Neurokemiska laboratoriet vid Göteborgs Universitet är kopplade till projektet.

Doktorandtjänsterna, varav fyra är placerade vid NVS, utlyses under hösten 2015. Forskarutbildningen genomförs i samarbete mellan det lärosäte doktoranden är registrerad vid och ett av övriga ingående lärosätena eller företagen.

Så utlyses doktorandtjänsterna i SyDAD

Doktorandtjänsterna kommer att utlysas via Euraxess samt via respektive lärosäte/företag och fördelas enligt följande:

Karolinska Institutet: 4
University of Bordeaux: 3
University of Milano: 3
Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen: 3
Janssen Pharmaceuticals: 1
Axon Neuroscience: 1

Kontakt:

Professor, senior

Bengt Winblad

Telefon: 08-585 854 74
Enhet: Sektionen för neurogeriatrik
E-post: Bengt.Winblad@ki.se

Forskare

Susanne Frykman

Telefon: 08-585 836 25
Enhet: Tjernberg
E-post: Susanne.Frykman@ki.se