Publicerad: 2021-11-01 12:33 | Uppdaterad: 2021-11-01 12:44

37,8 miljoner från Vetenskapsrådet till forskare i ANA Futura

Stort grattis till de 7 forskare i ANA Futura som fått bidrag från Vetenskapsrådet 2021-2026.

CLINTEC

Michael Uhlin, Adjungerad professor
Titel: "Gamma delta T celler i cancer - konsekvenser för immunterapi"
Projektbidrag beviljat: 2021- 2025, totalt belopp: 5 200 000 SEK.

Dentmed

Nagihan Bostanci, Professor
Titel: "Roll hos Typ VI sekretion i polymikrobiella orala biofilmsamhällen och i deras värd-interaktion"
Projektbidrag beviljat: 2022- 2024, totalt belopp: 2 400 000 SEK.

Labmed

Soham Gupta, Biträdande lektor
Titel: "ISG15 i gränslandet mellan det nativa immunförsvaret och metaboliska signalvägar vid virala luftvägsinfektioner"
Etableringsbidrag beviljat: 2022-2025, totalt belopp: 6 000 000 SEK.

 

Ujjwal Neogi, Forskare
Titel: "Potentiering av immunometabolism som en ny metod att eliminera reservoaren för en funktionell behandling av HIV-1"
Projektbidrag beviljat: 2021-2024, totalt belopp: 5 200 000 SEK.

MedH

Marcus Buggert, Biträdande lektor
Titel: "Kartläggning av virus reservoarer och effektiva immunsvar mot hiv i vävnad"
Projektbidrag beviljat: 2021-2023, totalt belopp: 6 000 000 SEK.

 

Nicole Marquardt, Forskarassistent
Title: "Förstå och förhindra NK-cellmedierad lungvävnadsskada vid allvarliga luftvägsinfektioner"
Projektbidrag beviljat: 2021-2023, totalt belopp: 4 100 000 SEK.

 

Nicole Marquardt, Forskarassistent
Titel: "Identifiering och potentiering av NK cellspopulationer i människans lunga för behandling av lungcancer."
Projektbidrag beviljat: 2022-2024, totalt belopp: 2 400 000 SEK.


Johan Sandberg, Professor
Titel: "Rollen för MAIT celler i COVID-19 immunpatogenes och mRNA vaccin responsen"
Projektbidrag beviljat: 2021-2023, totalt belopp: 4 100 000 SEK.