Publicerad: 2017-11-09 11:20 | Uppdaterad: 2017-11-10 14:11

37 miljoner kronor till KI-forskare från Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag inom naturvetenskap och teknik samt humaniora och samhällsvetenskap. Sammanlagt får tolv forskare på Karolinska Institutet dela på över 37 miljoner kronor.

Bidrag inom naturvetenskap och teknik

Kristian Dreij, Institutet för miljömedicin, får totalt 3,2 miljoner kronor fördelat på fyra år för forskningsprojektet Biologiska effekter av felaktig transkription.

Victoria Menendez-Benito, institutionen för biovetenskaper och näringslära, får totalt 3,2 miljoner fördelat på fyra år för forskningsprojektet Kartläggning av jästproteomets nedärvning i syfte att utforska mekanismerna bakom åldrande och föryngring.

Rolf Ohlsson, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, får 800 000 kronor under 2018 för utveckling av metoder för analyser av dynamiska kromatinstrukturer i enskilda celler.

Ute Römling, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, får totalt 3,25 miljoner kronor fördelat på fyra år för forskningsprojektet Cykliskt di-GMP signalering i Salmonella typhimurium.

Jesper Tegnér, institutionen för medicin, får totalt 4,15 miljoner kronor fördelat på fyra år för forskningsprojektet On the Geometry of Cells – Manifold Learning, Dynamical Systems, and Single Cell Genomics.

Roman Zubarev, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, får totalt 3 454 000 kronor fördelat på fyra år för forskningsprojektet Jonisering, protonisering, radikalisering och icke-ergodisk fragmentering av proteinjoner i gasfas.

Bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap

Lisa Berlin Thorell, institutionen för klinisk neurovetenskap, får totalt 2 205 000 kronor fördelat på tre år för forskningsprojektet Relationen mellan emotionsreglering och ADHD i ett longitudinellt perspektiv.

Lars Bäckman, institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, får totalt 4,6 miljoner kronor fördelat på fyra år för forskningsprojektet Kognition, hjärna och åldrande: Longitudinella analyser.

Henrik Ehrsson, institutionen för neurovetenskap, får 1 050 000 kronor under 2018 för forskningsprojektet Sambandet mellan kroppsupplevelse, visuell varseblivning och minne: experimentella studier och biopsykologiska processer.

Armita Golkar, institutionen för klinisk neurovetenskap, får totalt 2 046 000 kronor fördelat på tre år för forskningsprojektet Social reglering av stress och rädsla.

Erika Laukka, institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, får totalt 2,4 miljoner kronor fördelat på tre år för forskningsprojektet Longitudinella luktförändringar i åldrandet. Vad predicerar ett försämrat luktminne?

Johan Lundström, institutionen för klinisk neurovetenskap, får totalt 4 miljoner kronor fördelat på fyra år för forskningsprojektet Har luktsinnet en kritisk period?