Publicerad: 2014-11-06 15:30 | Uppdaterad: 2016-05-15 07:21

33 miljoner till projektet "Nya biomarkörer vid tidig diagnos och behandling av Alzheimers"

Projektet "Nya biomarkörer vid tidig diagnos och behandling av Alzheimers" har beviljats 33 miljoner kronor av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Huvudsökande var professor Agneta Nordberg vid sektionen för translationell Alzheimer neurobiologi och medsökande var professor Hans Ågren vid KTH, Professor Bengt Långström vid Uppsala Universitet, Professor Christer Halldin vid CNS, KI, Professor Lars-Olof Wahlund vid NVS, KI, docent Eric Westman vid NVS, KI samt professor Laura Fratiglioni, ARC, KI.

SSF:s styrelse beslöt den 5 november att tilldela nio rambidrag mellan 30 och 35 miljoner vardera inom utlysningen ”Nya biomarkörer med klinisk relevans”. Forskningsprojekten är alla problemdrivna och håller högsta internationella vetenskapliga standard. Syftet är att stimulera samarbete mellan två till fyra forskargrupper med olika typer av vetenskapliga kompetenser, och på så sätt få ny kunskap och nya tillämpningar.

Läs mer om tilldelningen på SSFs hemsida

Stort grattis till er alla!