Publicerad: 2013-11-13 00:00 | Uppdaterad: 2014-01-16 15:36

30 miljoner till SweTox och forskning om hormonstörande ämnen

Forskningsrådet Formas har beviljat 30 miljoner kronor till forskning om hormonstörande ämnen. Det är ytterligare ett steg mot att förverkliga SweTox Research Center, i AstraZenecas tidigare anläggning i Södertälje. Där skapar nu tio svenska universitet en nationell plattform för forskning om hur kemikalierna i vår vardag påverkar miljö och människors hälsa.

I läkemedel, kosmetika, livsmedel, hygienprodukter och andra konsumentprodukter finns tiotusentals kemikalier som vi bättre behöver förstå hur de påverkar miljö och hälsa. För att samordna och stärka svensk forskning om hur kemikalier påverkar oss människor och vår omgivning skapar nu tio svenska universitet gemensamt en nationell plattform genom det Formasfinansierade projektet, EDC-2020, inom SweTox RC.

Genom att ta över AstraZenecas nedlagda anläggning för säkerhetsbedömning av läkemedel i Södertälje kommer SweTox RC att ha tillgång till en av världens största och mest erkända anläggningar inom området. AstraZeneca har under årens lopp satsat motsvarande en halv miljard svenska kronor i denna anläggning, där SweTox RC även får ta över utrustningen.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har tidigare tillsammans med Karolinska Institutet gått in med anslag för att möjliggöra satsningen. Nu kommer besked om ytterligare ett viktigt anslag då Formas beviljat en ansökan på 30 miljoner kronor till forskning om hormonstörande ämnen vid SweTox-projektet EDC-2020. Anslaget gäller för åren 2013-2015 med möjlighet till ytterligare tilldelning av medel för åren 2016 och 2017.

- Vi är otroligt glada att vår ansökan beviljats. Det är den största enskilda forskningssatsningen för en giftfri miljö någonsin, säger Harriet Wallberg-Henriksson, tidigare rektor vid Karolinska Institutet, som leder arbetet med att samordna universiteten.

- Vi ser en oroande ökningar av flera hormonrelaterade folksjukdomar som diabetes och vissa cancerformer. Samtidigt visar experiment att flera vardagskemikalier kan störa hormonsystemen. Vi måste samarbeta för att lösa frågan om hormonstörande ämnen, säger Harriet Wallberg-Henriksson.

Det finns idag cirka 800 kända hormonstörande kemikalier som kan påverka människor och djur. Ett av dessa ämnen är bisfenol A som forskarna tror har samband med hormonrelaterade sjukdomar, som diabetes typ 2, fetma, ADHD och cancer. Forskarna behöver lära mer om hur dessa kemikalier påverkar människokroppen, i vilka halter de är farliga och att utveckla säkerhetsbedömningar av kemikalierna. Inom ramen för SweTox RC skapas nu en stark forskningsplattform och även möjlighet att föra ut nyvunnen kunskap till myndigheter och företag. Anslaget ska även bidra till ett närmare samarbete med världsledande experter på området och till att upprätta en svensk forskarskola för breddad och fördjupad utbildning vad gäller kemikalier, hälsa och miljö.

Forskningen inom ramen för EDC-2020 kommer till stor del att ansluta till den rapport från FN:s miljöprogram UNEP och världshälsoorganisationen WHO som tidigare i år presenterats om riskerna med hormonstörande ämnen för människa och miljö.

- Det är mycket tillfredsställande att Formas tagit beslut om att stödja EDC-2020. Det visar att man tagit till sig den behovsanalys som UNEP/WHO gjort och rekommendationerna om hormonstörande kemikalier, säger Åke Bergman, professor i miljökemi vid Stockholms universitet, koordinator för rapporten från UNEP/WHO och en av forskarna inom EDC-2020.

Fakta om SweTox

De universitet som står bakom SweTox är Karolinska Institutet (administrativt ansvarigt), Göteborgs universitet, KTH, Linköpings universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Professor Harriet Wallberg-Henriksson,
genom pressekreterare Claes Keisu: