Publicerad: 2022-02-18 13:42 | Uppdaterad: 2022-02-22 16:38

3 snabba med MedH:s kemikalieombud

Möt Elisabeth Raschperger, MedH:s nya kemikalieombud.

Foto av brunhårig kvinna med lugg.
Elisabeth Raschperger, institutionen för medicin, Huddinge. Foto: Privat

Vad innebär rollen som kemikalieombud?

I min roll ingår att vara kontaktperson mellan institutionen och centrala kemikaliesäkerhetssamordnaren på miljö- och säkerhetsenheten (UF). Jag sköter även administration av KLARA kemikaliedatabas vid KI, där kemiska produkter som kan innebära risk för hälsa och/eller miljö registreras. Min uppgift är att se till att databasen är aktuell gällande lokaler, forskargrupper, användare och tilldelade behörigheter. Jag ger även stöd till användare av KLARA streckkoder och vid sammanställning av riskbedömningar, samt är supportfunktion till kemikalieinventerare vid den årliga kemikalieinventeringen. Sedan säkerställer jag att forskarna följer reglerna kring hantering av farliga kemiska produkter.

Berätta om dina övriga uppdrag vid MedH!

Förutom att vara kemikalieombud är jag även Neos Föreståndare sedan januari 2022, där jag ansvarar för strategiska och operativa frågor. Ni hittar mig på plan 8, rum 8523. Jag har även en administrativ funktion i core faciliteten SICOF vid MedH/KI.

Vad tycker du är viktigt för en god arbetsmiljö?

Det är viktigt att medarbetare vågar vara öppna och transparenta om incidenter, stora som små, för att vi ska kunna förbättra vår arbetsmiljö här på MedH. Sedan är samarbete, god ton och socialt umgänge bland medarbetarna viktigt för att skapa en trevlig och trygg arbetsplats.