Publicerad: 2011-10-21 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

29,2 miljoner till forskning om den musicerande människan

[NYHET 2011-10-21] Varför mår vi bra av musik? Riksbankens Jubileumsfond har beslutat att bevilja 29,2 miljoner till professor Fredrik Ullén vid Karolinska institutet för 7 års forskning i projektet "Den musicerande människan - kultur och arv i samspel".

Fredrik Ullén
Fredrik UllénFoto: Sara Appelgren

De flesta människor lägger mycket tid och resurser på musik. Musiken skänker glädje, men har också en rad positiva effekter på exempelvis kognitiv förmåga och hälsa. Vi vet inte varför dessa samband finns och vad som påverkar människors musikaliska engagemang, något som projektet ska klargöra.

"Den musicerande människan" är ett samarbete med Svenska Tvillingregistret och består av flera delprojekt som berör relationer mellan musikaliskt engagemang och ett stort antal andra variabler.

Kunskapen som tas fram kan ge viktig information om hur vi i samhället bäst stimulerar musikalisk aktivitet, organiserar musikalisk träning och tar tillvara musikens positiva spridningseffekter på kognition och hälsa.

Vid sidan av Fredrik Ulléns forskargrupp deltar Nancy Pedersen vid Karolinska Institutet, Töres Theorell vid Stockholms Universitet och Guy Madison vid Umeå Universitet som samarbetspartners.

Mer information