Publicerad: 2016-11-17 16:00 | Uppdaterad: 2016-11-18 14:04

29 500 000 kronor i programbidrag till forskare vid NVS från Forte

Forskare vid NVS har fått tre programbidrag inom Fortes utlysning inom fem prioriterade forskningsområden. Forte vill stärka forskningsmiljöer inom områden med betydande behov och samhälleliga utmaningar samt vill bidra till långsiktig kunskapsuppbyggnad och kompetensutveckling.

Johan Fritzell
Program: Det ojämlika livsloppet: betydelsen av familj och välfärdsstat
Programbidrag: 11 500 000 kronor fördelade på tre år

Lena Borell
Program: Vård och omsorg i framtiden - för äldre som bor hemma eller i ett vårdboende
Programbidrag: 9 000 000 kronor fördelade på tre år

Laura Fratiglioni
Program: Att åldras genom livet: nya vägar till ett längre och friskare liv
Programbidrag: 9 000 000 kronor fördelade på tre år

De fem prioriterade områdena är:

  • Åldrande, befolkning och hälsa
  • Arbetslivets och arbetsmarknadens omdaning och utmaningar
  • Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS)
  • Migration och integration
  • Jämlika levnadsvillkor

Programbidrag beviljas för 3 + 3 år med början 2017 och varje bidrag omfattar 3-4 miljoner kronor per år.