Publicerad: 2020-11-12 12:29 | Uppdaterad: 2020-11-12 12:44

27,4 miljoner från Cancerfonden till forskare på Labmed

Stort grattis till de 6 forskare på Labmed som fått bidrag från Cancerfonden 2021-2023.

Forskningsprojekt

Mikael Björnstedt, Professor
Titel: "Redoxaktiva selenföreningar i behandlingen av cancer - translationella och kliniska studier"
Anslag beviljat: 2021-01-01 - 2023-12-31, totalt belopp: 3 000 000 kr

 

Joakim Dillner, Professor
Titel: "Translational studies on Human Papillomaviruses"
Anslag beviljat: 2021-01-01 - 2023-12-31, totalt belopp: 6 750 000 kr

 

Helen Kaipe, Forskare
Titel: "Exploring tumor-infiltrating T cells and cancer-associated fibroblasts in the pancreatic tumor microenvironment - the role of chemokines for T cell infiltration"
Anslag beviljat: 2021-01-01 - 2023-12-31, totalt belopp: 2 400 000 kr

 

Anna Pasetto, Biträdande lektor
Titel: "Establishing a platform for the treatment of Hepatocellular Carcinoma using genetically modified T cells"
Anslag beviljat: 2021-01-01 - 2023-12-31, totalt belopp: 2 400 000 kr

 

Matti Sällberg, Professor
Titel: "Genetic vaccines and immune-based therapies to prevent cancer caused by chronic hepatitis B, C and D virus infections: Therapy development and models"
Anslag beviljat: 2021-01-01 - 2023-12-31, totalt belopp: 3 750 000 kr

Planeringsgrupp

Jonas Fuxe, Professor
Titel: "Swe-EMT; Svenska nätverket för translationella studier av cell plasticitet och cancer metastasering"
Anslag beviljat: 2021-01-01 - 2022-12-31, totalt belopp: 150 000 kr

Utökat stöd

Joakim Dillner på avdelningen för patologi har fått utökat stöd för sin forskning inom cervical cancer. Projektet är ett av Cancerfondens äldsta anslag och beviljades första gången 1988.

 

Joakim Dillner, Professor
Titel: "A preventive action for eradication of human papillomavirus (HPV) and elimination of cervical cancer from sweden"
Anslag beviljat: 2021-01-01 - 2023-12-31, totalt belopp: 9 000 000 kr