Publicerad: 2008-07-29 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

2,6 miljarder människor saknar fungerande toalett.

2,6 miljarder människor saknar idag tillgång till en ren och säker plats för att uträtta sina behov. Därför har FN utlyst 2008 till det internationella sanitetsåret och Karolinska Institutet deltar i den internationella kampanjen Sanitation-is-dignity som kommer till Stockholm 16-23 augusti i samband med årets World Water Week.

Tillgång till en säker och fungerande toalett är en grundläggande förutsättning för god folkhälsa och har konsekvenser för hela samhällsutvecklingen. God sanitet bidrar till social och ekonomisk utveckling, och till en god miljö. Det är också en fråga om mänsklig värdighet. Trots det är andelen av världens befolkning med tillgång till förbättrad sanitet ett av de millenniemåls-indikatorer som uppvisar en långsam utveckling.

Diarrésjukdomar dödar fler än 5 000 barn varje dag.

Bristfällig sanitet leder varje år till 194 miljoner frånvarodagar i skolan.

Under de senaste 10 åren har fler människor dött som ett resultat av bristfällig sanitet än på grund av väpnade konflikter.

Det är dags att göra något!

Andelen människor utan hållbar tillgång till rent dricksvatten och grundläggande sanitet ska halveras till år 2015, enligt FNs millenniemål. För att nå detta mål behöver 95 000 familjer per dag få tillgång till en säker toalett.

Visa ditt stöd genom att besöka oss på Norrmalmstorg.

Invigning sker lördagen den 16 augusti kl. 12.30. Utställningen pågår fram till den 23 augusti och finns på plats mellan kl. 10 och 16.

Sanitation-is-dignity är en global kampanj som tagits fram av German Toilet Organization (GTO), med stöd av UN-Water. Sanitation-is-dignity utställningen i Stockholm arrangeras av Stockholm International Water Institute (SIWI) i samarbete med AMREF, Karolinska Institutet, Sida, SEI/EcoSanRes, Swedish Water House, UNICEF Sverige and UNDP Water Governance Facility vid SIWI.