Publicerad: 2015-11-17 22:25 | Uppdaterad: 2015-11-18 00:17

26 100 000 kr i VR-anslag till forskare vid NVS i årets stora utlysningar

Vetenskapsrådet (VR) har fattat beslut för 2015 om bidrag i stora utlysningen inom medicin och hälsa samt i stora utlysningen inom humaniora och samhällsvetenskap. Totalt får åtta forskare vid NVS bidrag till ett totalbelopp av 26 100 000 kronor.

Forskarna vid NVS och deras respektive projekt som beviljats VR-bidrag i årets stora utlysningar är:

Claudio Brozzoli, Aging Research Center (ARC)

Hjärnförändringar inducerade av motorisk inlärning och deras effekter på kognitiva funktioner

5 500 000 kronor fördelat över fem år mellan 2016 och 2020

Utlysningen inom humainora och samhällsvetenskap

Caroline Graff, sektionen för neurogeriatrik

Genetiska humanstudier av Alzheimers och andra demenssjukdomar

2 100 000 kronor fördelat över tre år mellan 2016 och 2018

Utlysningen för medicin och hälsa

Kristina Johnell, Aging Research Center (ARC)

Optimerad läkemedelsbehandling av äldre patienter: ett unikt translationellt forskningsprojekt

4 000 000 kronor fördelat över fyra år mellan 2016 och 2019

Utlysningen för medicin och hälsa

Mari Lundberg, sektionen för fysioterapi

Personcentrerad fysioterapi innan kirurgi för personer som ska genomgå ryggoperation för svår ländryggssmärta – en randomiserad kontrollerad studie

3 300 000 kronor fördelat över tre år mellan 2016 och 2018

Utlysningen för medicin och hälsa

Chengxuan Qiu, Aging Research Center (ARC)

Betydelsen av småkärlssjukdom för kognitivt åldrande

2 100 000 kronor fördelat över tre år mellan 2016 och 2018

Utlysningen för medicin och hälsa

Bengt Winblad, sektionen för neurogeriatrik

Utveckling av ny strategi för läkemedelsbehandling av Alzheimers sjukdom baserad på modulering av molekylära chaperon-nätverk

3 000 000 kronor fördelat över tre år mellan 2016 och 2018

Utlysningen för medicin och hälsa

Jie Zhu, sektionen för neurodegeneration

Terapeutisk effekt vid blockering av IL23/IL17/Th17 signalvägen; ett nytt mål i immunmedierad neuropati

2 100 000 kronor fördelat över tre år mellan 2016 och 2018

Utlysningen för medicin och hälsa

Björn Äng, sektionen för fysioterapi

Landsomfattande utvärdering av multidisciplinär rehabilitering bland patienter med kronisk smärta: behandlingseffekt, prognostiska faktorer och rörelsekontroll

4 000 000 kronor fördelat över fyra år mellan 2016 och 2018

Utlysningen för medicin och hälsa