Publicerad: 2014-10-15 11:00 | Uppdaterad: 2014-10-15 11:00

24 miljoner kronor till unga forskare vid Karolinska Institutet

Liv Eidsmo, Lars Maegdefessel och Katja Petzold har utsetts till Ragnar Söderbergforskare och får 8 miljoner kronor vardera under fem år.

Det är tredje året som Ragnar Söderbergforskare i medicin utses. Hittills har sammanlagt 21 unga, lovande forskare beviljats anslag inom ramarna för utlysningen. Årets Ragnarforskare ska ha disputerat mellan 2008 och 2009 och inte tidigare tagit emot större forskningsanslag. De har valts ut i en noggrann peer review-process med erfarna sakkunniga. Huvudkriterier vid bedömningen är vetenskaplig kvalitet, forskarens kompetens samt forskarens potential att självständigt och framgångsrikt driva ett forskningsprojekt och bli en engagerad forskningsledare.

Liv Eidsmo, Institutionen för medicin Solna

Liv Eidsmo. Foto: Ragnar Söderbergs StiftelseLiv Eidsmo forskar på varför hudinflammationer, som psoriasis och eksem, återkommer till samma plats på huden gång efter gång. Eidsmo undersöker vilka faktorer som aktiverar immunförsvarets långlivade T-celler, vilket gör att inflammationen återkommer på samma ställe, och provar metoder för att se om sjukdomsminnet kan behandlas bort.

Lars Maegdefessel, Institutionen för medicin Solna

Lars Maegdefessel. Foto: Ragnar Söderbergs StiftelseLars Maegdefessels forskning syftar till att ta fram nya strategier för att upptäcka och behandla hjärt-kärlsjukdomar. Forskningsprojektet använder ny kunskap om icke-kodande RNA för att förstå uppkomst av hjärt-kärlsjukdomar, framför allt förträngning av halspulsådern och bråck på stora kroppspulsådern.

Katja Petzold, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Katja Petzold. Foto Ragnar Söderbergs StiftelseHur RNA-molekylen rör sig har betydelse, visar Katja Petzold, vars forskargrupp är den första som lyckats påvisa att exciterade tillstånd i RNA-molekylen har en avgörande betydelse för molekylens funktion. RNA-molekylen reglerar genuttryck i cellen, något som har betydelse för utvecklingen av cancer och infektioner. Att påverka RNA-molekylens rörelse skulle innebära nya möjligheter att reglera molekylens funktion och kan bli en helt ny måltavla för läkemedel.

– Vi ger tid och pengar till unga forskare med originella idéer men också ambitioner att vilja nå långt i sin forskning, säger Kjell Blückert, vd för Ragnar Söderbergs stiftelse.

Läs mer på Ragnar Söderbergstiftelsens hemsida