Publicerad: 2015-05-22 22:09 | Uppdaterad: 2015-05-28 00:11

2,3 miljoner kronor till forskning om app för cancerpatienter

Ann Langius-Eklöf, professor i omvårdnad vid NVS, har beviljats 2 300 000 kronor i anslag av Familjen Kamprads Stiftelse till forskningsprojektet ”Säker och lättillgänglig vård för cancerpatienter med stöd av en interaktiv applikation för mobil/läsplatta”.

I projektet har Ann Langius-Eklöf och hennes forskargrupp, i samarbete med företaget Health Navigator, tagit fram en applikation (app) för mobil och surfplatta avsedd för patienter som behandlas mot prostata- eller bröstcancer med strålning eller cytostatika. Patienterna använder appen hemifrån för att varje dag rapportera symtom som är relevanta för att bedöma deras utveckling under behandlingen och eventuella biverkningar.

Appen skickar sedan dagligen rapporter till sjukhuset där informationen samlas, kontrolleras och följs upp, något som ger vårdpersonalen en kontinuerlig information om hur patienterna mår under behandlingen.

– Nästa steg är att i randomiserade kontrollerade studier undersöka om användandet av appen kan bidra till att identifiera allvarliga symtom tidigare och på det viset minska antalet besök till vården, och därmed också den kliniska arbetsbördan. Studien startar till hösten och det är till detta som anslaget kommer att användas, säger Ann Langius-Eklöf.

Kontakt:

Professor

Ann Langius-Eklöf

Telefon: 08-524 835 78
Enhet: Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2
E-post: ann.langius-eklof@ki.se