Publicerad: 2020-11-24 15:27 | Uppdaterad: 2020-11-25 08:36

2020 års Jonas Söderquist-stipendiater utsedda

Kommittén för forskning har fattat beslut om mottagare ur Jonas Söderquists stipendiestiftelse för grundforskning inom virologi och immunologi 2020.
I enlighet med granskningsgruppens förslag utsågs Leo Hanke (MTC), Andrea Ponzetta (MedH) och Charlotte Thålin (KIDS) till årets mottagare.

Andrea Ponzetta, foto_Martina Molgora, Charlotte Thålin, foto_Carin Wesström, Leo Hanke, foto_John Sennett
A Ponzetta, foto_Martina Molgora, C Thålin, foto_Carin Wesström, L Hanke, foto_John Sennett

Granskargruppen ger följande motiveringar till de tre pristagarna; 

” Andrea Ponzetta, for studies of innate-like unconventional T cells as new regulators of the immune response against viral infection."

"Charlotte Thålin, for her studies of the release of neutrophil extracellular traps (NETs) as emerging central players in cancer biology and her studies on the duration and efficacy of humoral and cellular responses against SARS-CoV-2."

”Leo Hanke, for studies of nanobodies to inhibit potentially pandemic RNA viruses and for his aim to expand the platform for identification of antiviral nanobodies that he has established at KI."

Prissumman fördelas lika mellan pristagarna. 

Kontakt

Kia Olsson Handläggare
08-524 863 33