Publicerad: 2010-10-21 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

200-årsfirande i Asien

KIs 200-årsjubileum uppmärksammades med aktiviteter i Singapore, Beijing, Shanghai och Tokyo i mitten av oktober.

Föredragshållare professor Martin Ingvar och professor Fredrik Ullén tillsammans med moderatorn Yukiko Motomura.
Martin Ingvar och Fredrik Ullén med moderator Yukiko Motomura. Foto: Anders Karlsson.

Den 12-13 oktober ägde studentaktiviteter i Singapore med föreläsare från KI rum. Första dagen på National University of Singapore (NUS) och den andra dagen på Nanyang Technological University (NTU). Studenter från några av universiteten som KI samarbetar med visade upp sin forskning och KI-professorerna Martin Ingvar och Arne Ljungqvist höll populärvetenskapliga föreläsningar.

KI Alumni arrangerade ett nätverksträff med Peking University Health Science Center, ett trettiotal alumner anslutade. KI deltog även med föreläsningar i den svenska paviljongen på världsutställningen Expo 2010 i Shanghai.

Den 15 oktober invigdes fotoutställningen "Karolinska Institutet 200 years: Celebration of Knowledge and Health" på svenska ambassaden i Tokyo. I samband med utställningen hölls ett vetenskapligt symposium tillsammans med RIKEN. Den 16 oktober ordnade KI tillsammans med Nature Asia Pacific ett "Nature café" på ambassaden, med vetenskapliga föreläsningar och paneldiskussioner.

Programmet i Tokyo, som även inkluderade studiebesök på Institute of Medical Science, University of Tokyo och TWIns (Institute for Advanced Medical Bioscience Tokyo Womens Medical University/Waseda University) koordinerades av ambassadens vetenskap och innovationskontor - Tillväxtanalys och Invest Sweden.

Text: Amina Manzoor