Publicerad: 2014-09-10 09:47 | Uppdaterad: 2015-12-01 13:20

20-årsjubileum för KI:s samarbete med Mayo Clinic

I hela två decennier har Karolinska Institutet och den amerikanska organisationen Mayo Clinic haft ett intensivt samarbete. Parternas årliga konferens har i år lockat rekordmånga deltagare och i kväll firas jubileet med en stor galamiddag.

Anders Hamsten. Foto: Gunnar Ask.– Mayo Clinic har under alla dessa år varit en förebild och modell för Karolinska Institutet när det gäller samverkan mellan utbildning, vård och forskning. När vi nu firar 20 år tillsammans, vilket gör detta till vårt mest omfattande internationella samarbete, känner jag mig både glad och stolt över vad vi åstadkommit, säger KI:s rektor Anders Hamsten.

Mayo Clinic är en amerikansk organisation inom medicin och hälsa som varje år vårdar cirka en miljon patienter och som rymmer såväl universitet med ett flertal medicinska specialiteteter som sjukhus, primär-, sekundär- och tertiärvårdsinrättningar och laboratorium runtom i USA. De senaste fem åren har Mayo Clinic utnämnts till landets bästa sjukvårdsorganisation.

Martin Schalling

– Deras framgångsfaktor handlar definitivt om att de lyckats integrera utbildning, forskning och vård på ett sätt som ingen annan gjort. Här har vi på KI mycket att lära, säger professor Martin Schalling som är koordinator för Mayo/KI-samarbetet.

Mayo Clinic och KI:s partnerskap började som ett renodlat forskningssamarbete för att utbyta erfarenheter inom framförallt områden som metabolism, diabetes och nutrition. De årliga konferenserna var givande men 2011 höjdes ambitionerna kring både dessa och själva samarbetet.

En ny vision formulerades där innovation, administration, forskning och utbildning skulle vävas samman. Samarbetet utökades till att omfatta även psykiatri, neurodegeneration, regenerativ medicin, cancer och infektionssjukdomar. Vid förra årets konferens la man dessutom till teman som utbildning, innovation, biblioteksservice och administration. I dag rör det sig om 12 olika områden som diskuteras under konferensen och samarbetet involverar mer än 300 forskare, lärare, administratörer och studenter.

– Vårt partnerskap går utöver det vanliga och innebär att vi arbetar både brett och djupt. Det handlar alltså inte bara om forskning längre utan även om visioner kring rutiner och strukturer som påverkar och utvecklar hur vi arbetar både på Mayo Clinic och KI, säger Martin Schalling och berättar att parternas innovationssystem nu börjat arbeta tillsammans.

En annan nyhet är att representanter från Karolinska Universitetssjukhuset deltar i årets konferens som lockat över 300 personer. Dessutom medverkar Mayo Clinics VD Dr. John H. Noseworthy för första gången i samverkan med KI:s rektor Anders Hamsten.

– Det är fantastiskt roligt att vi i år har representation från Karolinska Universitetssjukhuset. Självklart känns årets konferens speciell när vi nu firar 20-årsjubileum, säger Martin Schalling.

Text: Pia Hellsing

Dokument