Publicerad: 2009-04-22 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

19,5 miljoner kronor till forskning om depression och utbrändhet inom människovårdande yrken

[PRESSMEDDELANDE 2009-04-22] AFA Försäkring anslår 19,5 miljoner kronor för fortsatt forskning inom forskningsprojektet "Depression och utbrändhet i människovårdande yrken" (DU-projektet) som leds av Marie Åsberg, professor emeritus i psykiatri vid Karolinska Institutet.

Inom DU-projektet har man kommit fram till forskningsresultat som antyder mekanismer som kan förklara hur psykosociala påfrestningar kan leda till förändringar i kroppens reaktionsmönster. Man har påvisat en låg känslighet i stresshormonaxeln och en ökad frisättning av inflammatoriska markörer vilket i slutänden skulle kunna medföra en risk för sjuklighet och förklara den ökade dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar efter långvarig stress, och kanske också ge en ökad risk för cancer.

Den fortsatta forskningen inom DU-projektet ska undersöka om stresshormonsystemet hos patienter med utmattningssyndrom återgår till det normala inom fem år. Frågeställningen är om avvikelsen beror på en konstitutionell känslighet för stress eller om den snarare är en konsekvens av långvarig stress?

Man har funnit att patienter med utmattningssyndrom har kraftigt ökade koncentration av vissa tillväxt- och inflammationsfaktorer, som kan ha betydelse vid utveckling av andra sjukdomar, framförallt åderförkalkning och tumörsjukdomar. Enligt AFA Försäkrings skaderegister så tenderar kommun- och landstingsanställda att ha en ökad förekomst av tumörsjukdomar, och forskarna vill utreda om detta hör ihop med den ökade förekomsten av psykisk ohälsa i gruppen.

Vidare så har man inom DU-projektet tagit fram en skattningskala KES (The Karolinska Exhaustion Disorder rating scale) för att mäta graden av utmattning samt tagit fram och prövat strategier för såväl prevention som rehabilitering av patienter med utmattningssyndrom.

Forskarna inom DU-projektet har valt att arbeta med en snabb implementering av forskningsresultaten i den kliniska verkligheten, bland annat vid StressRehab-kliniken vid Danderyds sjukhus.

- Vi har velat föra ut resultaten av vår forskning så att de snabbt kan tillämpas, säger Marie Åsberg. Vi tycker också att vi har funnit vetenskapliga belägg för att de personalneddragningar som landstingen genomförde i början av 90-talet har bidragit till ökningen av sjukskrivningar ett par år senare, avslutar hon.

För ytterligare information kontakta: