Skip to main content
Publicerad: 2019-11-18 15:35 | Uppdaterad: 2019-11-18 15:43

19,5 miljoner från Cancerfonden till forskare i ANA Futura

Stort grattis till de sju forskare i ANA Futura som fått bidrag från Cancerfonden 2020-2022.

CIM

Marcus Buggert, Forskarassistent
Titel: "Define the origin and subset of PD-1+ CD8+ T cells responding to cancer immunotherapy"
Anslag beviljat: 2020-01-01 - 2022-12-31, 3 år x 800 000 kr
 

Jenny Mjösberg, Forskare
Titel: "Tissue-specific regulation of human intratumoral innate and adaptive lymphocytes in colorectal cancer"
Anslag beviljat: 2020-01-01 - 2022-12-31, 3 år x 1 250 000 kr
 

Tim Willinger, Forskare
Titel: "Stimulating anti-cancer immunity with the oxysterol receptor GPR183"
Anslag beviljat: 2020-01-01 - 2022-12-31, 3 år x 800 000 kr

Labmed

 

Göran Andersson, Professor
Titel: "Tartrat-resistent surt fosfatas(TRAP/AcP5) - potentiell diagnostisk markör och behandlingsmål vid cancersjukdom"
Anslag beviljat: 2020-01-01 - 2022-12-31, 3 år x 800 000 kr
 

Katarina Le Blanc, Professor
Titel: "Dysfunktionellt stroma och neuropsykologiska orsaker till tanketröghet efter allogen stamcellstransplantation- experimentella och kliniska studier"
Anslag beviljat: 2020-01-01 - 2022-12-31, 3 år x 1 250 000 kr

Dentmed

 

Margaret Sällberg Chen, Lektor
Titel: "Targeting Cancer-Associated Pathogens for Early Cancer Prevention and Treatment - by Immunological Approaches"
Anslag beviljat: 2020-01-01 - 2022-12-31, 3 år x 800 000 kr

 

CLINTEC

 

Michael Uhlin, Docent
Titel: "Immunologisk återuppbyggnad och terapi efter hematopoetisk stamcellstransplantation"
Anslag beviljat: 2020-01-01 - 2022-12-31, 3 år x 800 000 kr