Publicerad: 2017-10-04 09:57 | Uppdaterad: 2017-10-10 17:39

18 postdoktorer vid KI får stipendier från SSMF 2017

18 forskningsstipendier inom medicin delas ut till Karolinska Institutet av Svenska sällskapet för medicinsk forskning, SSMF, 2017. Sammanlagt får 34 postdoktorer vid sex svenska universitet del av närmare 80 miljoner kronor.

"För en fortsatt framgångsrik forskarkarriär är en postdoktoral utbildning helt nödvändig. Genom ett stipendium från SSMF ges möjlighet till att inte bara skaffa sig viktiga erfarenheter i en ny forskningsmiljö utan också att etablera ett eget nätverk för fortsatta samarbeten", skriver professor Mats Ulfendahl, ordförande i SSMF, i ett pressmeddelande.

De postdoktorer vid Karolinska Institutet som tilldelas det tvååriga stipendiet är Julio Aguila Benitez, Andreas Björklund, Melissa Borg, Stefanie Böhm, David Conradsson, Sara Garcia-Ptacek, Anna-Maria Georgoudaki, Shawon Gupta, Anna Karin Hedström, Hildur Helgadottir, Anders Näsman, Marc Panas, Maria Peleli, Elin Rönnberg Höckerlind, Eric Thelin, Kaisa Thorell, Peter Ueda och Ferdinand von Walden.